วัดในสังฆมณฑล

วันเสาร์ที่ 2 ส.ค.2014 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย,ประธานพิธี และมีคุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R. เจ้าอาวาส

 

Last Updated (Monday, 04 August 2014 07:49)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner