วัดในสังฆมณฑล

วันที่ 3 ส.ค.2014 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิตเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ HIV/AIDS ให้กับน้องๆเยาวชน เด็กประจำ ร.ร.มารีย์พิทักษ์อุดรธานีและสามเณรเล็กจาก สถานฝึกธรรมสันติราชา...ในบรรยากาศสบายๆ โดยมีวิทยากร คุณพรพรรณ อินทิแสน,Br.Bernd ให้การอบรม และพาร่วมกิจกรรม สนุกๆมากมาย...มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 84 คน ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

Last Updated (Monday, 04 August 2014 14:49)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner