วัดในสังฆมณฑล

วันเสาร์ที่ 9 ส.ค.2014 เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณรราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

Last Updated (Monday, 11 August 2014 17:14)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner