วัดในสังฆมณฑล

วันเสาร์ที่ 16 ส.ค. 2014 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย,ประธานพิธี...(คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาส)

Last Updated (Sunday, 17 August 2014 15:12)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner