วัดในสังฆมณฑล

บ้านโนนประเสริฐ ตั้งอยู่ที่ตำบลพระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ห่างจากอำเภอโพนพิสัย 18 ก.ม. จากนั้นเลี้ยวเลาะเข้าไปบนเส้นทางที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่ออีกประมาณ 12 ก.ม. พื้นที่ซึ่งโอบล้อมด้วยป่าไม้ ท้องไร่ท้องนา และสวนยางพารา แม้จะมีคริสตชนไม่กี่ครอบครัว แต่ได้รับความเอาใจใส่จากพระสงฆ์ในงานอภิบาลต่าง ๆ เสมอมา คุณพ่อเจริญ เวียนสิรินันทโชติ, C.Ss.R. ได้ซื้อที่ดินสำหรับสร้างวัด 5 ไร่ ตั้งแต่ปี 1990 คุณพ่อประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์, C.Ss.R. และคุณพ่อยอห์น ตรึก ฟาน, SVD ได้สร้างศาลาวัดโดยการสนับสนุนทุนจากครอบครัว “เอี่ยมนรางกูร” และด้วยการประสานงานจากคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี, C.Ss.R. วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯในขณะนั้น ทำให้ได้รับทุนจากผู้มีน้ำใจดี รวม 500,000 บาท จึงได้ดัดแปลงศาลาเป็นวัดที่สวยงาม ขนาด 6x14 เมตรสำเร็จ และได้ทำพิธีเปิด-เสกวัดนักบุญอันนาหลังนี้ ในวันเสารที่ 31 กรกฏาคม ค.ศ.2010 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน ได้จัดให้มีการฉลองวัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2014 ผู้คนจึงเดินทางมาอย่างเนืองแน่นเพื่อให้กำลังใจ แบ่งปันรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสุขความยินดีแก่กันและกัน เพื่อให้ได้รับรู้ว่า ไม่ว่าจะไกลแค่ไหน หนทางจะยากลำบากเพียงใด อุปสรรคใด ๆ ไม่อาจขวางความเป็นหนึ่งเดียวกันของเราได้ .. ชุมชนแห่งความเชื่อในพระคริสตเจ้า ไม่ว่าจะไกลหรือใกล้เพียงไหน จะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด เรามั่นใจว่า เราล้วนอยู่ภายในอ้อมกอดแห่งความรักของพระเจ้าเสมอ

Last Updated (Thursday, 21 August 2014 12:28)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner