วัดในสังฆมณฑล

ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ส.ค.2014 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย, ประธานพิธี...โดยมีคุณพ่ออินที ใสสว่าง,C.Ss.R. เจ้าอาวาส

Last Updated (Tuesday, 02 September 2014 13:31)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner