วัดในสังฆมณฑล

เช้าวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2014 ซิสเตอร์คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม (คุณแม่เทเรซา) เยาวชนและสัตบุรุษวัดอัครเทวดามีคาแอล จ.หนองบัวลำภู ได้ต้อนรับบรรดาพี่น้องผู้ชรา เจ็บป่วย และยากจน ทั้งคาทอลิกและพี่น้องต่างความเชื่อในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเดินทางมาเพื่อแสดงถึงความเคารพและความรักต่อบุญราศี คุณแม่เทเรซา ผู้ที่พระเจ้าทรงมอบเป็นของขวัญสำหรับพระศาสนจักรและโลก ผู้นำความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยความเรียบง่าย ผู้เป็นสะพานแห่งความรักเชื่อมระหว่างคนยากจนและคนร่ำรวย ระหว่างผู้คนต่างความเชื่อและชนชาติต่าง ๆ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยคุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราช สังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อ Pham Tuan, S.V.D. เจ้าอาวาสฯ ในโอกาสนี้เอง คุณพ่อสมนึก ได้อัญเชิญพระธาตุบุญราศี คุณแม่เทเรซา เพื่อพี่น้องได้ถวายเกียรติและแสดงความรักต่อผู้ซึ่งนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 กล่าวถึงท่าน เมื่อชีวิตของคุณแม่เทเรซาในโลกนี้สิ้นสุดลง ในวันที่ 5 กันยายน ค.ศ.1997 ว่า “ข้าพเจ้ามีความทรงจำอย่างชัดเจนถึงร่างกายอันบอบบางของท่าน หลังของท่านต้องค่อมเนื่องจากชีวิตที่ท่านใช้ เพื่อรับใช้ผู้ที่ยากจนที่สุด แต่ก็เปี่ยมด้วยพลังภายในที่ไม่มีวันหมดสิ้น อันเป็นพลังแห่งความรักของพระคริสตเจ้า ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม นี่คือชื่อและความเป็นจริงของคุณแม่เทเรซา” (รับชมสารคดีประวัติบุญราศี คุณแม่เทเรซา ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=6rxQfPUnWwk&list=UUijh-nmApgEdefNGZtu7YZA

 

Last Updated (Tuesday, 09 September 2014 13:08)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner