วัดในสังฆมณฑล

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี...(คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกุล,C.Ss.R. เจ้าอาวาส)

Last Updated (Sunday, 14 September 2014 23:55)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner