วัดในสังฆมณฑล

 

สถานฝึกธรรมสันติราชา

62/7 หมู่ 5 บ้านดงอุดม ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

หรือ ตู้ ป.ณ. 26 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4224-9339 โทรสาร 0-4224-3990


คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข : อธิการสถานฝึกธรรมสันติราชา

 

 

 

 

Last Updated (Thursday, 31 August 2017 16:18)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner