วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1976
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1596
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1554
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1838
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1702
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1609
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1770
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1749
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 2367
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1686
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1657
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1782
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1652
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1596
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1584
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1549
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1605
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1591
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1603
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 1528
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1553
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1693
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1524
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1579
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1533
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1826
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1564
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1590
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1637
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1596
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 1515
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1629
33 จากใจถึงใจ Administrator 1515
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1644
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1776
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1713
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1591
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1841
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1627
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 12029
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1537
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1620
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1559
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1736
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1582
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1618
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1611
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1712
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1457
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 1509
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner