วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 2116
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1703
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1656
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1946
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1835
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1741
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1898
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1877
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 2505
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1815
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1773
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1915
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1777
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1715
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1691
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1683
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1730
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1718
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1726
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 1655
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1641
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1832
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1652
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1704
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1658
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1965
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1691
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1718
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1757
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1729
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 1638
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1755
33 จากใจถึงใจ Administrator 1613
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1777
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1892
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1845
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1687
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1968
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1755
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 12148
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1640
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1755
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1702
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1893
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1676
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1719
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1751
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1847
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1581
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 1635
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner