วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 2138
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1720
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1672
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1966
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1858
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1761
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1916
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1893
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 2529
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1835
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1797
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1937
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1800
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1736
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1707
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1704
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1753
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1740
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1746
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 1677
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1654
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1853
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1670
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1726
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1678
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1992
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1716
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1740
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1778
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1752
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 1656
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1780
33 จากใจถึงใจ Administrator 1629
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1803
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1915
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1868
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1704
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1986
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1774
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 12170
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1656
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1771
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1724
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1913
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1693
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1737
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1774
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1868
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1602
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 1658
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner