วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 1939
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1559
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1516
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1804
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1667
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1573
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1735
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1711
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 2327
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1651
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1622
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1745
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1616
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1560
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1543
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1514
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1565
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1552
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1554
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 1492
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1519
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1653
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1489
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1540
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1497
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1788
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1527
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1557
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1597
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1543
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 1479
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1591
33 จากใจถึงใจ Administrator 1480
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1604
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1736
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1677
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1555
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1801
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1580
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 11991
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1498
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1582
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1526
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1698
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1544
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1580
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1575
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1670
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1421
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 1474
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner