วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
1 งานฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย Administrator 2033
2 “เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่” Administrator 1650
3 พระเยซูเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า Administrator 1609
4 งานฉลองแม่พระบังเกิด Administrator 1894
5 งานฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู Administrator 1756
6 ในอ้อมกอดแห่งความรัก .. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ Administrator 1662
7 ยิ้มกลางสายฝน Administrator 1822
8 งานฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย Administrator 1804
9 พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ Administrator 2421
10 เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแห่งความรัก Administrator 1738
11 มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราห์ ได้จัดอบรมทักษะชีวิต Administrator 1720
12 งานฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย Administrator 1835
13 ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี Administrator 1706
14 "เราจะร่วมกันนำความหวังสู่ปวงชน" Administrator 1648
15 "ลุกขึ้นเถิดเยาวชน .. เวลาของเธอมาถึงแล้ว" Administrator 1644
16 ดอกไม้บานในหัวใจทุกคืนวัน Administrator 1606
17 “เราจะมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” Administrator 1656
18 เยาวชน : เธอคือพลังที่กล้าและแกร่ง Administrator 1644
19 ชุมชนแห่งความเชื่อที่มีสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน Administrator 1652
20 “เมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ” Administrator 1584
21 สีสันในเช้าอันสดใส Administrator 1609
22 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิท วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า Administrator 1753
23 ความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1577
24 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1632
25 “ความสุขคือการแบ่งปัน” Administrator 1585
26 ฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย Administrator 1882
27 ความชื่นชมยินดีกลางสายฝน Administrator 1615
28 “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” Administrator 1642
29 ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 .. ก้าวที่กล้า Administrator 1686
30 ด้วยรักและอาลัย Administrator 1653
31 แพร่ธรรมกับเยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา Administrator 1566
32 สืบสานอารยธรรมลุ่มน้ำโขง Administrator 1684
33 จากใจถึงใจ Administrator 1566
34 พิธี เปิด-เสก วัดพระเมตตา Administrator 1699
35 "พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์" Administrator 1828
36 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1765
37 "ในความหวัง เราจึงได้รอดพ้น" Administrator 1645
38 พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hall บ้านซารนิลลี่ หนองคาย Administrator 1895
39 "อบอุ่นกลางสายฝน" ฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย Administrator 1681
40 วันสมโภชปัสกา 2014 Administrator 12093
41 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1598
42 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีนมัสการกางเขนและรับศีลมหาสนิท) 2014 Administrator 1677
43 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 2014 Administrator 1620
44 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1806
45 วันพุธศักดิ์สิทธิ์ 2014 Administrator 1640
46 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย Administrator 1675
47 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน Administrator 1666
48 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี Administrator 1767
49 ACIES 2014 พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1504
50 ประชุมคอมีเซียม แม่พระนิจจานุเคราะห์ Administrator 1562
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner