วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
151 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ปี 2013 Administrator 1255
152 ขอคำภาวนาอุทิศแด่ ยออันนา วิจิตร อุปการ Administrator 1300
153 ท่านคือดวงจันทร์อันพราว ส่องฝ่าความหนาว ความมืดทุกยุคทุกสมัย Administrator 1297
154 "แต่ละวันตั้งใจว่าจะทำหน้าที่สงฆ์วันนี้ให้ดีที่สุด" Administrator 1288
155 "ความในใจ" ณ วันนี้ Administrator 1130
156 “ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” Administrator 1272
157 การแสดงต้อนรับพระสังฆราชของนักเรียน Administrator 1375
158 “เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน” Administrator 1170
159 หัวใจของสังฆมณฑลอุดรธานี .. สถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 1306
160 INTRO งานฉลองบ้านเณรสันติราชา สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1497
161 "ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย" Administrator 1220
162 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ Administrator 1288
163 54 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ Administrator 1210
164 พระแม่มารีย์ทรงเก็บความทรงจำทุกอย่างไว้ในดวงพระทัย Administrator 1285
165 ณ ที่ซึ่งความรักและความเชื่อมาบรรจบพบกัน Administrator 1222
166 ฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (INTRO) Administrator 1323
167 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 1297
168 ร่วมแรง ร่วมใจ ก่อนงานฉลองบราเดอร์เดเมียน Administrator 1161
169 ภารกิจของพระองค์ คือภารกิจของเรา Administrator 1286
170 ชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า คือชีวิตของเรา Administrator 1150
171 ที่ใดมีความรักและความเมตตา พระเจ้าประทับอยู่ Administrator 1250
172 การสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติครั้งที่ 31 Administrator 1310
173 สัมมนาเอกสาร สังคายนาวาติกันที่ 2 Administrator 1467
174 พิธีแห่แม่พระฟาติมาเมืองพล Administrator 1371
175 สานสายใย วัฒนธรรม คนท่าบม Administrator 1410
176 สักวันวิลล่า ภาคขยาย Administrator 1224
177 ร่วมอาลัย Administrator 1332
178 สร้างศิษย์พระคริสต์ Administrator 1227
179 Make Disciples For Jesus Administrator 1197
180 การอบรมผู้นำยุวธรรมทูต สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1223
181 บ้านท่าบม...ดินแดนสามวัฒนธรรม Administrator 2701
182 เชียงคาน...งดงามในความเรียบง่าย Administrator 2223
183 เช้าวันใหม่ที่สดใส ณ เชียงคาน Administrator 1383
184 ยามบ่ายที่ "สักวันวิลล่า" Administrator 1320
185 ฟ้าสางที่โพนสูง Administrator 1269
186 วจนพิธีกรรมจุดเทียนภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ Administrator 1391
187 สวัสดีเชียงคาน Administrator 1288
188 ปิดเดือนแห่งการสวดสายประคำ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 1301
189 คือ ค่ำคืนที่ศรัทธา ยังอาทร Administrator 1209
190 ชุมนุมครูคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 1 Administrator 1441
191 ค่ำคืนแห่งการรวมใจสวดสายประคำ Administrator 1248
192 ฉลองวัดนักบุญยูดา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 1993
193 ประมวลภาพ Administrator 1653
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 4 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner