วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
51 ฉลองศาสนนาม พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย Administrator 1355
52 "อบอุ่นในความรักของพระเจ้า" Administrator 1213
53 “หลายวัยใจเดียวกัน” Administrator 1258
54 “ชราแต่วัย ใจยังเด็ก” Administrator 1226
55 การชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1183
56 ฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 1357
57 ชุมชนความเชื่อดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำโขง บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 1158
58 ฉลองวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1374
59 "สุขในความเรียบง่าย" Administrator 1179
60 ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง (2014) Administrator 1209
61 กลับบ้านเฮา Administrator 1199
62 พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี,TMS (คณะธรรมทูตไทย) Administrator 1429
63 50 ปี แห่งธารพระพร Administrator 1182
64 ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น Administrator 1292
65 "จากใจที่มีแต่รัก" Administrator 1227
66 50 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R. Administrator 1276
67 "ด้วยรักและผูกพัน" Administrator 1354
68 “ครอบครัวแห่งความเชื่อและความรัก” Administrator 1166
69 ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ Administrator 1221
70 "อิสรภาพและความเชื่อแห่งลุ่มน้ำโขง" Administrator 1202
71 "พวกเธอทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก" Administrator 1255
72 คณะกรรมการสภาภิบาล อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี Administrator 1142
73 "กีฬากับความรักสามัคคี" Administrator 1402
74 "ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวในความรักและสามัคคี" Administrator 1244
75 ฉลองวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น Administrator 1300
76 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1166
77 ขบวนแห่แม่พระฟาติมา อ.พล จ.ขอนแก่น Administrator 1177
78 "ผู้รับใช้แห่งพระวาจาซึ่งประทานชีวิต" Administrator 1182
79 "81 ปีแห่งพระพร" พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. Administrator 1194
80 "อบอุ่นในครอบครัวแห่งความเชื่อ" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 1220
81 "งดงามในความเรียบง่าย" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 1709
82 ทุกวันที่เหลือในชีวิตเป็นคริสต์มาสสำหรับเรา Administrator 1235
83 เพื่อความปิติยินดีของเราจะได้สมบูรณ์ Administrator 1200
84 ของขวัญล้ำค่าในคืนคริสต์มาส Administrator 1205
85 "พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในหัวใจของฉัน" Administrator 1165
86 ดวงดาวแห่งความหวัง Administrator 1176
87 วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม 2013 Administrator 1222
88 รำวงย้อนยุค Administrator 1164
89 เธอคือพลังแห่งพระศาสนจักร Administrator 1178
90 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 1230
91 ด้วยรักและสามัคคี Administrator 1258
92 "กรประนมขอก้มกราบ" Administrator 1234
93 ย้อนรอยอดีต Administrator 1262
94 “จงวอนขอเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” Administrator 1133
95 เริ่มต้นด้วยความหวัง Administrator 1166
96 ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 1214
97 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล Administrator 1174
98 ฉลองปีแห่งความเชื่อ “เขตขอนแก่น” และฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม Administrator 1205
99 จงชื่นชมยินดีเถิด พระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราเสมอ Administrator 1262
100 ฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อ.เมือง จ.เลย Administrator 1234
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 2 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner