วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
51 ฉลองศาสนนาม พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย Administrator 1401
52 "อบอุ่นในความรักของพระเจ้า" Administrator 1255
53 “หลายวัยใจเดียวกัน” Administrator 1306
54 “ชราแต่วัย ใจยังเด็ก” Administrator 1266
55 การชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 1230
56 ฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 1400
57 ชุมชนความเชื่อดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำโขง บ้านห้วยเซือมใต้ Administrator 1202
58 ฉลองวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา Administrator 1418
59 "สุขในความเรียบง่าย" Administrator 1222
60 ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง (2014) Administrator 1255
61 กลับบ้านเฮา Administrator 1239
62 พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี,TMS (คณะธรรมทูตไทย) Administrator 1470
63 50 ปี แห่งธารพระพร Administrator 1225
64 ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น Administrator 1339
65 "จากใจที่มีแต่รัก" Administrator 1272
66 50 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R. Administrator 1323
67 "ด้วยรักและผูกพัน" Administrator 1396
68 “ครอบครัวแห่งความเชื่อและความรัก” Administrator 1207
69 ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ Administrator 1263
70 "อิสรภาพและความเชื่อแห่งลุ่มน้ำโขง" Administrator 1244
71 "พวกเธอทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก" Administrator 1298
72 คณะกรรมการสภาภิบาล อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี Administrator 1186
73 "กีฬากับความรักสามัคคี" Administrator 1445
74 "ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวในความรักและสามัคคี" Administrator 1289
75 ฉลองวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น Administrator 1340
76 วันแห่งความชื่นชมยินดี Administrator 1212
77 ขบวนแห่แม่พระฟาติมา อ.พล จ.ขอนแก่น Administrator 1221
78 "ผู้รับใช้แห่งพระวาจาซึ่งประทานชีวิต" Administrator 1228
79 "81 ปีแห่งพระพร" พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. Administrator 1234
80 "อบอุ่นในครอบครัวแห่งความเชื่อ" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 1266
81 "งดงามในความเรียบง่าย" ฉลองวัดนักบุญเคลเมนต์ Administrator 1755
82 ทุกวันที่เหลือในชีวิตเป็นคริสต์มาสสำหรับเรา Administrator 1276
83 เพื่อความปิติยินดีของเราจะได้สมบูรณ์ Administrator 1249
84 ของขวัญล้ำค่าในคืนคริสต์มาส Administrator 1246
85 "พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในหัวใจของฉัน" Administrator 1210
86 ดวงดาวแห่งความหวัง Administrator 1217
87 วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม 2013 Administrator 1267
88 รำวงย้อนยุค Administrator 1208
89 เธอคือพลังแห่งพระศาสนจักร Administrator 1224
90 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 1282
91 ด้วยรักและสามัคคี Administrator 1299
92 "กรประนมขอก้มกราบ" Administrator 1277
93 ย้อนรอยอดีต Administrator 1308
94 “จงวอนขอเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” Administrator 1181
95 เริ่มต้นด้วยความหวัง Administrator 1209
96 ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 1256
97 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล Administrator 1218
98 ฉลองปีแห่งความเชื่อ “เขตขอนแก่น” และฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม Administrator 1250
99 จงชื่นชมยินดีเถิด พระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราเสมอ Administrator 1307
100 ฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อ.เมือง จ.เลย Administrator 1281
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 2 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner