พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.2023 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)