พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองครบรอบ 33 ปี ชีวิตสงฆ์
บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ขอโมทนาคุณพระเจ้าให้พระคุณเจ้ามีความสุข มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ
และ ความเชื่อที่แข็งแรงมั่นคงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรอยู่กับพวกเราชาวสังฆมณฑลอุดรธานี
และ เต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทานของพระองค์ในทุกกิจการที่พระคุณเจ้ารับผิดชอบตลอดไป
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.2023 เวลา 06.30 น. ณ บ้านมารดาพระสงฆ์ สังฆมณฑลอุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)