คณะซิสเตอร์ และ นักเรียนโรงเรียนเซนต์ เมรี่ อุดรธานี
พร้อมกับบรรดาสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์
โดยมี คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ รณชัย มัทวพันธุ์ ประธานในพิธี
หลังพิธีฯ คุณพ่อ และ คณะซิสเตอร์ เป็นตัวแทนนำจดหมาย
ที่สัตบุรษ และ น้องๆ นักเรียนเขียนเผาถวายแด่แม่พระองค์อุปถัมภ์
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.2023 ณ โรงเรียนเซนต์ เมรี่ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)