กิจกรรมการสัมมนาจิตตาภิบาล และ ทีมประสานงานเยาวชน
วันจันทร์ที่ 22 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.2023
ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จ.ขอนแก่น
บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดการสัมมนาฯ

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)