ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
เวลา 10.20 น. พิธีเปิดเสกอาคารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
ในโอกาสนี้ พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังแก่นักเรียนชาย-หญิง จำนวน 17 คน
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2023 ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)