พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระจิตเจ้า
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าได้ทำการอวยพรแก่ผู้เข้าสมัคเรียนคำสอนเพื่อเตรียมตัวเป็นคริสตชน
จากวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง จำนวน 10 คน ก่อนมอบสายประคำเป็นที่ระลึกให้แก่ทั้ง 10 ท่าน
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.2023 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)