วันอังคารที่ 5 กันยายน ค.ศ.2017ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล จ.หนองบัวลำภู

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

หลังพิธีฯ พระสังฆราชฯ พระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ของหวาน ไอศครีม จากผู้มากน้ำใจนำมาบริการอย่างอิ่มหนำ

ภาคบ่าย มีกิจกรรมแบ่งปันความสุขด้วยการมอบของใช้จำเป็นสำหรับบรรดาพ่อแม่ พี่น้อง ผู้ชรา ที่มาร่วมงาน โดย พระสังฆราชฯ คณะสงฆ์, ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.หนองบัวลำภู พร้อมทีมงานจากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

** ปัจจุบัน มีคุณพ่อฟาม ดิงห์ ต่วน, S.V.D. เป็นเจ้าอาวาส วัดอัครเทวดามีคาแอล จ.หนองบัวลำภู

มีมิสซา ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น.

***สถานสงเคราะห์บ้านเด็กคุณแม่เทเรซา (ภายใต้มูลนิธิคาทอลิกสงเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี) โดยมี คุณพ่อเปโตร อุทัย ถาวร เป็นผู้รับใบอนุญาต

****ซิสเตอร์คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม 4 ท่าน โดยมี ซ.กาเบรียล ร่า เป็นอธิการิณี

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15, 08.00, 17.00 น.

++การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.++

พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี พร้อมกับพลมารีย์ จากสปป. ลาว ร่วมฉลองแม่พระบังเกิด ในวันที่ 2 กันยายน 2017 ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ในช่วงเช้า มีการประชุมคอมีเซียมแม่พระนิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ซึ่งมี 2 คูเรีย และ18 เปรสิเดียม ในสังกัด โดยมี คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นจิตตาธิการ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี หลังพิธีฯ มีการขับร้องบทเพลงสดุดี และการถวายดอกไม้แด่พระแม่

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017 เวลา 14.00 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย, ประธานพิธี ณ วัดน้อยอารามกาปูชิน (ด้านหลังอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี)