พิธีเดินรูป 14 ภาค โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน
เวลา 19.00 น. วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม ค.ศ.2019
*พิธีวันนี้ถูกเลื่อนจากเวลา 19.30 น. มาเป็นเวลา 19.00 น

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)