2022 10 16

พิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
โดย​ คุณพ่ออันโตนีโอ​ รติ พรมเด่น​ คณะธรรมทูตไทย
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2022 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2022 10 13

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดประจำปี วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านจิก
และ โอกาสฉลอง 25 ปีแห่งพระพร คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์
ในโอกาสนี้ คุณพ่อพรภิรมย์ เป็นประธาน ในพิธีเสกพระรูปแม่พระ,
พิธีเสกพระรูปนักบุญวิน เซน ปอล, พิธีไม้กางเขนหน้าวัด, และ พิธีบูชาขอบพระคุณ
หลังพิธีฯ คุณพ่อ สเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์ เจ้าอาวาสวัดฯ
เรียนเชิญคุณพ่อพรภิรมย์ได้ทำการอวยพร และ แจกเหรียญนักบุญวิน เซน ปอล
เป็นที่ระลึกแก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษร่วมในพิธี
ก่อน คุณพ่อ, เจ้าอาวาส, คณะสงฆ์, นักบวช และ สัตบุรุษ จะรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม ค.ศ.2022 ณ วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านจิก อ.เมือง จ.อุดรธานี
*ในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปีขอพระพร ของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดประทานพร
ให้คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณ และ พละกำลัง
ในการทำหน้าที่พระสงฆ์ประกาศข่าวดี และ มีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ดั่งชีวิตท่านนักบุญเสมอไป

2022 10 09

ฉลองวัดประจำปี ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ เวียงคุก
เวลา 09.00 น.คุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R. เจ้าอาวาสฯ และ สัตบุรุษ
ให้การต้อนรับ บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณอุดรธานี
ในโอกาสนี้ พระคุณเจ้าทำการเยี่ยมเยียน สนทนา พูดคุย
และ สอบถามความเป็นอยุู่ กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษลูกวัดอย่างใกล้ชิด
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย บิชอปลือชัย เป็นประธานในพิธี
ในพิธีฯ พระคุณเจ้าได้ทำพิธีโปรดรับศีลกำลัง แก่เยาวชน และ สัตบุรุษจำนวน 18 คน
และ ทำพิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรก ให้แก่น้องๆ เยาวชนอีกจำนวน 10 คน
หลังพิธีฯ บิชอปลือชัย ทำการเสก และ มอบ สายประคำเป็นที่ระลึกแก่เหล่าผู้เข้าพิธีรับศีล
ก่อนพระคุณเจ้า, พระสงฆ์, นักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ
จะรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมรับการแสดงดนตรีบนเวทีร่วมกัน
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2022 ณ วัดแม่พระลูกประคำเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย