วันอาทิตย์ที่ 18พฤศจิกายน ค.ศ.2018 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ ร่วมกับคุณพ่อเปโตรสุรินทร์ อยู่สุข และคุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ,
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ … **
ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

เสกสุสานประจำปี 2018 วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.2018
เวลา 16.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประธานพิธี
ณ สุสาน สักวันวิลล่า อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วจนพิธีกรรมสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ 2018

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.2018
เวลา 19.00 น. วจนพิธีกรรมสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (วันจุดเทียน)
ณ สุสาน สักวันวิลล่า อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ฉลองวันถวายอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานีประจำปี 2018
ด้วยรักและกตัญญูต่อพระสังฆราชคราเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต, C.Ss.R. ประมุของค์แรกของสังฆมณฑลอุดรธานี
และ บราเดอร์ คอร์นีลิอัส ไรอัน, C.Ss.R. ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.2018 พิธีบูชาขอบพระคุณโดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี