พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระตรีเอกภาพ
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน ค.ศ.2023 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระจิตเจ้า
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าได้ทำการอวยพรแก่ผู้เข้าสมัคเรียนคำสอนเพื่อเตรียมตัวเป็นคริสตชน
จากวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง จำนวน 10 คน ก่อนมอบสายประคำเป็นที่ระลึกให้แก่ทั้ง 10 ท่าน
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.2023 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
เวลา 10.20 น. พิธีเปิดเสกอาคารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
ในโอกาสนี้ พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังแก่นักเรียนชาย-หญิง จำนวน 17 คน
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2023 ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

กิจกรรมการสัมมนาจิตตาภิบาล และ ทีมประสานงานเยาวชน
วันจันทร์ที่ 22 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.2023
ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จ.ขอนแก่น
บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดการสัมมนาฯ

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)