2022 09 22

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล)
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน ค.ศ.2022 เวลา 06.30 น. ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) จ.อุดรธานี
ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อแองเจโลเนื่องในโอกาสฉลองวันเกิดครบรอบ 84 ปี
ขอโมทนาพระคุณพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพรให้คุณพ่อมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
และ ประทานพละกำลังเพื่อช่วยเหลือคุณพ่อในงานอภิบาลภายใต้พระนามของพระองค์

2022 09 18

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2022 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2022 09 11

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2022 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2022 09 10

พลมารีย์อุดรธานีฉลองแม่พระบังเกิด
เวลา 08.30 น. ประชุมคณะพลมารีย์ เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้า, คณะสงฆ์, นักบวช, คณะพลมารีย์
และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษผู้มาร่วมในพิธี ทำการแห่ และ ถวายดอกไม้
แด่พระรูปแม่พระเถิดเกียรติองค์พระแม่มารีย์ มารดาเราเหล่าคริสตชน
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน ค.ศ. 2022 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี