พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี, คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน
คุณพ่อราฟาแอล สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ และ คุณพ่ออันตน วีระเทพ วาทนเสรี
โอกาสนี้พระสังฆราชได้ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาล่วงหน้า
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 07 26

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี, คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน
คุณพ่อราฟาแอล สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ และ คุณพ่ออันตน วีระเทพ วาทนเสรี
โอกาสนี้พระสังฆราชได้ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาล่วงหน้า
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 07 25

ฉลองวัดนักบุญอันนา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ.2020
เวลา 9.30 น. แห่พระรูปนักบุญอันนาจากวัดนักบุญอันนาเข้าสู่
ลานอาคารอเนกประสงค์พระมหาไถ่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด ประธานพิธี
หลังพิธีฯ ประธานพิธี คณะพระสงฆ์ บรรดานักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษ
เทิดเกียรติถวายดอกไม้แด่นักบุญอันนา ก่อนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2020 07 19

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับคุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาสฯ
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลีงพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช, บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ
ทั้งเด็ก และ ผู้ใหญ่ร่วมรับประทานอาหารว่างจากซุ้มอาหาร,
ซื้อขายสังฆภัณฑ์, เล่นเกมจับฉลากสอยดาว, วาดภาพระบายสี
และ รับชมการแสดงดนตรี ในกิจกรรม “หม่องนี่...หละม่วน”
ของน้องๆ เยาวชนอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
(กิจกรรมเยาวชนจะมีในทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือน)