2019 05 24

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสครบรอบบวช 29 ปี ชีวิตสงฆ์ ของ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
และ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.2019
เวลา 06.30 น. ณ บ้านมารดาสงฆ์ สังฆมณฑลอุดรธานี

2019 05 19

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีนี

ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข, คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน และ
คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

โอกาสนี้ สามเณรอุดรธานี 4 คนได้ทำการรื้อฟื้นคำปฏิญาณต่อหน้าพระสังฆราช
ก่อนจะออกเดินทางไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยแสงธรรม และ
สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา (บ้านเณรกลาง)

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 05 14

สัมมนาเตรียมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม100 พระคุณเจ้าโปรดม คุณพ่อเกโก
โดยคุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น.
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.2019 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี

2019 05 12

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา และ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูล
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข, คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ
และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น