2022 02 14

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2022 นายกองเอกปราโมทย์  ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้นายเกียรติภูมิ จันนาวัน ปลัดจังหวัด
พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วยคุณพ่อยอห์นบัปติสต์ ปรีชา  ศิลาโคตร ผู้จัดการแผนกสังคม,
และ เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลอุดรธานี
 ลงพื้นที่สำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวคาทอลิกผู้สูงอายุในเขตอุดรธานี
และ มอบกระเช้า ชุดอุปโภค-บริโภค พร้อมดอกกุหลาบ "วันวาเลนไทน์" แก่ผู้สูงอายุ
ในกลุ่มเป้าหมายโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ประเทศไทย พื้นที่ชุมชนเมือง จำนวน 4 ท่าน
พร้อมกันนี้โดยทางจังหวัดจะประสานเทศบาลเพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับนางเทวี ใกล้กลาง
 ที่มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในสังคม และขาดโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
และ การบริการของสังคม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยจะสร้างที่อยู่อาศัยให้กับ
นางเทวี ใกล้กลาง ด้วยงบประมาณ 40,000 บาท ขอขอบคุณโครงการดีๆ ที่มีต่อผู้สูงอายุ

2022 02 13

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2022 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ในโอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้ทำพิธีโปรดศีลเจิมคนไข้แก่บรรดาพี่น้องสัตบุรุษผู้เจ็บปวด และ ผู้สูงวัย
เพื่อเป็นกำลังให้พวกเขาในชีวิตของพวกเขา ณ ขณะนี้ และ เตรียมดวงวิญญาญของพวกเขา
ให้พร้อมที่ตอบรับการเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันข้างหน้า

2022 02 12

บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และ เหล่าผู้มีส่วนร่วมงานในสังฆมณฑลอุดรธานี
เข้าประชุมสมัชชาซีนอด ประจำสังฆมณฑลอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2022 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

2022 02 09B

พิธีปฏิญาณและประกาศยืนยันความเชื่อเพื่อเข้าสังกัดสังฆมณทลอุดรธานี
ของ คุณพ่อฟรังซิสเซเวีย วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม และ คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน
ต่อหน้าบิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2022 ณ บ้านพระมารดาพระสงฆ์ สังฆมณฑลอุดรธานี