วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม ค.ศ.2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน ร่วมกับ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ ** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ ** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2018 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

พิธีบูชาขอบพระคุณ ตรีวารคืนที่ 2 เตรียมฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เวลา 19.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน ค.ศ.2018 โดย คุณพ่อวินัย แสนงาม เป็นผู้เทศน์

^_^ และขอเชิญร่วมตรีวารเพื่อเตรียมใจก่อนฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารฯ อุดรธานี

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2018 เวลา 19.00 น. มีพิธีแห่พระรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์ รอบอาสนวิหารฯ ผู้เทศน์โดย คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย

^_^ และในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2018 ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี