สังฆมณฑลอุดรธานี เรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า

“โอกาสฉลองวันถวายอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี ประจำปี 2018

และการแสดงมุทิตาจิตต่อ พระสังฆราช คลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต, C.Ss.R. ประมุของค์แรกของสังฆมณฑลอุดรธานี

บราเดอร์ คอร์นีลิอัส ไรอัน, C.Ss.R. ผู้ก่อสร้างอาสนวิหารฯ”

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018

เวลา 10.00 น. ร่วมสวดภาวนาที่หลุมศพพระคุณเจ้าดูฮาร์ต

เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ

โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ประจำปี 2018 วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 …ปัจจุบันมีคุณพ่อดอมินิก เหงียน ดึ๊ก ลินห์, S.V.D. เป็นเจ้าอาวาส และมีมิสซา ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ.2018 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับคุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น และคุณพ่อเปโตรสุรินทร์ อยู่สุข

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ,
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ … **
ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี