2019 02 17A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ,
คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
โอกาสนี้มีเยาวชนเข้าพิธีรับศีลกำลังจำนวน 37 คน
และ รับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรกจำนวน 5 คน

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.

2019 02 16B

พิธีบูชาขอบพระคุณ​ วันเสาร์ที่​ 16​ กุมภาพันธ์​ ค.ศ. 2019​ เวลา​ 17.00​ น.​
โอกาสฉลองคุณแม่​ เทเรซา​ ตีโตส การ์โซอน ผู้ก่อตั้งคณะนักบุญดอมีนิก ชีวิตที่ยอดเยี่ยม
โดย​ คุณพ่อเปโตร​ สุรินทร์​ อยู่สุข​ ร่วมกับคุณพ่อเฟอร์มิน​ รีอาโน​
ณ​ ศูนย์ฝึกวิชาชีพบ้านนาขาม อ.เมือง​ จ.อุดรธานี

2019 02 16A

ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019
เวลา 10.00 น. คุณพ่อดอมินิกซาวีโอ พงษ์พันธ์ ม่วงมีรสเจ้าอาวาส และ
คณะครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่ให้การต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ​ ​ลือชัย​ ธาตุวิสัย​ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี.
คณะสงฆ์, นักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษที่เดินทางมาจากใกล้และไกล
รับชมการแสดงของน้องๆ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ต่อด้วยการร่วมใน
พิธีเสกบ้านซิสเตอร์คณะดอมินิกันแห่งนักบุญคัทรินแห่งเซียนนา
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าประธานพิธี
โอกาสนี้มีน้องๆ เยาวชนรับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรก 4 คน
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช.คณะครู-นักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่
และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันพร้อมรับชมการแสดงๆ ต่างๆ
จากน้องๆ นักเรียนณ ใต้อาคารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

2019 02 11

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆณฑลอุดรธานี,
คณะสงฆ์, นักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของพระสงฆ์ใหม่
คุณพ่อเปโตร สดใส จันทร์โลมา
สงฆ์ลูกวัดคนที่ 10 ของวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง
พระสงฆ์คนที่ 31 ของสังฆมณฑลอุดรธานี
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.30 น
ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี