2020 09 13B

โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย อาทิตย์ที่หก "ครอบครัว สังคม ในยุค 4G"
โดย คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ค.ศ.2020
เวลา 9.30 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 09 13A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
โดย คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาสฯ
ร่วมกับ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 09 12

อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตของวัยรุ่นกับสุขภาวะทางเพศ
พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี
ให้การอบรม โดย ทีมวิทยากร คณะมูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน ค.ศ.2020 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรมอุดรธานี

2020 09 11

ฉลองวันแม่พระบังเกิด พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 8.30 น.
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, คณะครู, นักเรียน, ผู้ปกครอง และ บรรดาสัตบุรุษร่วม
สวด "บทภาวนาถวายประเทศไทยแด่แม่พระ" และ ถวายดอกไม้แด่แม่พระ
ก่อนรับชมการแสดงโปงลาง "มหาไถ่ ออนซอนศิลป์" จากน้องๆ นักเรียน
ปิดท้ายด้วยการแข่งฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง
ทีมสงฆ์สังฆมณฑลอุดรธานี และ ทีม VIP ผู้ปกครอง
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน ค.ศ.2020
ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น