2019 12 21A

ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์  บ้านโพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2019  เวลา 10.00 น. คุณพ่อเหงียนดี๊กลินห์, S.V.D. เจ้าอาวาสฯ
ร่วมกับพี่น้องสัตบุรุษให้การต้อนรับ คุณพ่อเปโตร ประสิทธิ์ ตรงสหพงษ์,C.Ss.R.
ด้วยขบวนแห่ และ การแสดงต่างๆ จากทั้งน้องๆ เด็กเล็ก, เยาวชน และ บรรดาผู้สูงอายุ
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี
หลังพิธีฯ คณะสงฆ์, บรรดานักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 12 20

พิธีนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า คืนที่ 5 โดย คุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.2019 เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 12 19B

พิธีนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า คืนที่ 5 โดย คุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.2019 เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 12 19A

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดและเสก อาคารอเนกประสงค์พระมหาไถ่ (Mahathai Hall)
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2019 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
เวลา 9.40 น. คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน ผู้ลงนามรับแทนผู้รับใบอนุญาติโรงเรียน ร่วมกับ
บรรดาซิสเตอร์ คณะครู และ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี กุมภวาปี
ให้การต้อนรับ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีที่บริเวณประตูโรงเรียน
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าลือชัย เป็นประธานในพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราชได้ทำพิธีเสกอาคารอเนกประสงค์ ก่อนพระคุณเจ้า, พระสงฆ์, บรรดาซิสเตอร์,
คณะครู, นักเรียน และ แขกผู้มีเกียรติผู้มาร่วมพิธี จะร่วมรับชมการแสดงต่างๆ จากน้องๆ นักเรียน
ต่อด้วย การมอบรางวัล ครูดีศรีมหาไถ่ ประจำปี 2019 การมอบของขวัญเป็นที่ระลึกแก่โรงเรียน
การมอบของขวัญขอบคุณพระสังฆราช และ ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวัน