2019 08 03

ฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ อ.เมือง จ.หนองคาย
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม ค.ศ.2019  พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
โอกาสนี้ พระคุณเจ้าลือชัยได้ทำการเสกพระธาตุหีพศพ
ของนักบุญอัลฟอนโซ มารี เดอ ลีโกรี และ เป็นตัวแทนคณะพระมหาไถ่
มอบพระธาตุให้แก่วัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย
หลังพิธี พี่น้องสัตบุรุษร่วมภาวนา, สักการะ และ แสดงความเคารพต่อพระธาตุ
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษจะร่วมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน และ รับชมการแข่งขันฟุตบอลของน้องๆ เยาวชน

2019 07 28

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
โอกาสนี้พระสังฆราชได้ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 07 27

ฉลองวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
โอกาสนี้มีสัตบุรุษรับศีลกำลังจำนวน 2 คน และ รับศีลมหาสนิทครั้งแรกจำนวน 3 คน
หลังพิธี พระคุณเเจ้าลือชัยมอบของที่ระลึกแก่สัตบุรุษผู้มีนักบุญอันนาเป็นองค์อุปถัมภ์
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช, คณะคุณครู, น้องๆ นักเรียน และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ
จะร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมรบชมการแสดงของน้องๆ เยาวชน
และ การแสดงดนตรีโดย น้องแน็ท เดอะวอยซ์ และ วง Ferbs
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ.2019 ณ วัดนักบุญอันนา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

2019 07 21

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ.2019
เวลา 08.00 น.โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น