2019 05 25

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านชัยพร ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธี
หลังพิธีฯ คณะพระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 05 24

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสครบรอบบวช 29 ปี ชีวิตสงฆ์ ของ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
และ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.2019
เวลา 06.30 น. ณ บ้านมารดาสงฆ์ สังฆมณฑลอุดรธานี

2019 05 19

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข, คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน และ
คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

โอกาสนี้ สามเณรอุดรธานี 4 คนได้ทำการรื้อฟื้นคำปฏิญาณต่อหน้าพระสังฆราช
ก่อนจะออกเดินทางไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยแสงธรรม และ
สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา (บ้านเณรกลาง)

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 05 14

สัมมนาเตรียมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม100 พระคุณเจ้าโปรดม คุณพ่อเกโก
โดยคุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น.
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.2019 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี