2020 02 26

พิธีบูชาขอบพระคุณ และ รับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต
โดย คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (พ่อแองเจโล) ร่วมกับ คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร
เวลา 6.30 น. ณ วัดน้อยแม่พระรับสาร (อารามกาปูชิน อุดรธานี)

2020 02 23

พิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2020 02 22

ฉลองวัดพระคริสตกายา บ้านท่าสังคม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020
เวลา 10.00 น. คุณพ่อเปโตร เลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาสฯ ร่วมกับคุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด
และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษให้การต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ด้วยการแสดงต่างๆ จากบรรดาน้องๆ ตัวน้อย และ กลุ่มเยาวชน
10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้า เป็นประธานในพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2020 02 17

ฝ่ายงานธรรมทูตร่วมกับศูนย์พระคริสตธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี
จัดการอบรม "ฆรวาสประกาศข่าวดีประจำวัด"
โดยมี คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ, คุณพ่อ เปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร,
คุณพ่อสเตเฟน วุฒิไกร ชินทร์นลัย และ คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์
เป็นวิทยากรร่วมกับทีมงานจากราชบุรี และ กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 17 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020 ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑล จังหวัดอุดรธานี