2020 10 20

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ และ ฝังร่าง คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.
โดย บิชอบ ฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี

2020 10 19

พิธีสวดภาวนาและบูชาขอบพระคุณอุทิศแก่ดวงวิญญาณ คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.
บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี คืนวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ.2020
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 10 18B

พิธีสวดภาวนาและบูชาขอบพระคุณอุทิศแก่ดวงวิญญาณ คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.
โดย คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล,C.Ss.R. คืนวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.2020
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 10 18A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา โดย คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี
เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เวลา 08.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.2020 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี