2020 03 15

พิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2020 03 14

ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ท่าบม อ.เชียงคาน จ.เลย วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม ค.ศ.2020
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ และ พี่น้องสัตบุรุษ ร่วมต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยขบวนแห่ และ การแสดง ก่อนพระคุณเจ้าจะรับฟังคำกล่าวรายงาน
และ รับชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสปิดการฉลอง
350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม เขตปกครองเลย-หนองบัวลำภู
10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชเป็นประธานในพิธี
โอกาสนี้มีเยาวชนเข้าพิธีรับศีลกำลังจำนวน 4 คน
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าทำการเสก และ มอบสายประคำเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้รับศีลทั้ง 4 คน
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษ
จะรับชมการแสดงต่างๆ และ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2020 03 13

พิธีเดินรูป 14 ภาค ในเทศกาลมหาพรต โดย สังฆานุกรเปาโล รัฐพล ลุนอุบล
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม ค.ศ.2020 เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 03 11

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร อุทัย ถาวร, C.M. ผู้อำนวยการ
หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี,
นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอบ้านดุง และ บริษัท IRPC (จำกัด) มหาชน
ร่วมเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตรสำหรับผู้พิการ
ในโครงการ "ลำไทรโยงโมเดล" วันพุธที่ 11 มีนาคม ค.ศ.2020
ณ ฟาร์มดูฮาร์ต สังฆมณฑลอุดรธานี อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
โอกาสนี้พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช, แขกผู้มีเกียรติ,
บรรดาผู้พิการ และ ผู้มาร่วมงานได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ทั้งการส่งมอบรถรถเข็น (wheel chair) แก่ผู้พิการ,
การเปิดป้ายโครงการ, ชมอาคารโซล่าเซลล์ (solar cell)
ร่วมปล่อยพันธ์ปลา 2,000 ตัว, ร่วมปลูกไม้ยืนต้นที่หน้าอาคารที่พัก
เยี่ยมชมเรือนเลี้ยงไก่, บ่อเลี้ยงปลา, สวนผัก, เรือนเพาะชำ,
โรงเพาะเห็ด, คอกหมูปา, โรงเลี้ยงวัว และ โรงทำปุ๋ยหมัก
ก่อนปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน