วันอาทิตย์ที่ ๑๒สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑เวลา ๘.๐๐น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ และฉลองครบรอบ 50 ปี การปฏิญาณตัวเป็นนักบวชของ คุณพ่อแอนโทนี่ ศิริชัย เล้ากอบกุล, C.Ss.R. คุณพ่อเจมส์ ธนู กระทอง, C.Ss.R. ฉลองครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของ คุณพ่อ เจอร์รี่ เดลอส เรเยส, O.M.I.และคุณพ่อ แฟรงคลิน มีราซอล, O.M.I.

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  ประธานพิธี

ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.2018 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน
ร่วมกับ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน และคุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ,
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ … **
ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++