2018 12 22

ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์​ บ้านโพนสูงน้อย​ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.2018
เวลา 10.00 น. คุณพ่อดอมินิก เหงียน ดึ๊ก ลินห์. S.V.D. ต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
พร้อมร่วมรับชมการแสดงจากเหล่าน้องๆ เยาวชน และ ผู้สูงอายุ
เว่ลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชเป็นประธานในพิธี
ก่อนเริ่มพิธีฯ พระสังฆราชทำการเสกกองข้าว
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรอันอุดมของพระองค์
ในโอกาสนี้ มีน้องๆ เยาวชนรับศีลมหาสนิทเป็นแครั้งแรก จำนวน 3 คน
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช,
และ พี่น้องสัตบุรุษ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2018 12 21N

พิธีนพวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ (คืนที่ 7)
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2018 เวลา 19.30 น.
โดย คุณพ่อเปโตร นิพนธ์ สาราจิตต์, S.D.B. ผู้เทศน์
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี

2018 12 20N

พิธีนพวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ (คืนที่ 6)
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.2018 เวลา 19.30 น.
โดย คุณพ่อจอห์น ทาเบอร์ ผู้เทศน์
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี

2018 12 19N

พิธีนพวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ (คืนที่ 5)
วันพุธที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.2018 เวลา 19.30 น.
โดย คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข ผู้เทศน์
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี