ขณะนี้ตัวโบสถ์ภายนอกเสร็จแล้ว และภายในกำลังจะเสร็จในเร็ววัน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมเครื่องเรือนศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกต้องตามหลักพิธีกรรม...หากพี่น้องสนใจร่วมสมทบทุนบริจาคเครื่องเรือนศักดิ์สิทธิ์-เครื่องดนตรีอิเล็กโทน YAMAHA Stagea Gen 2 ELS-02C **ติดต่อได้ที่ ศูนย์กลางสังฆมณฑลอุดรธานี โทรศัพท์ 042-211449-50 ค่ะ **ด้านหน้าเหลือเพียงการปรับภูมิทัศน์รอบนอกซึ่งตามแปลนที่สถาปนิกได้ออกแบบไว้มีการขยายถนน สร้างลานจอดรถและศาลาพักร้อนเพิ่มเติม เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ทั้งระดับวัดและสังฆมณฑลที่จะมีในอนาคต 

สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก...วันอาทิตย์ที่ 02 กรกฎาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี...พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพ่อเปโตร เลิศอัมพร พรมผาย และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
**ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ**

ในนามคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณะซ่อมแซมอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบ การบูรณะซ่อมแซมอาสนวิหารซึ่งเป็นวาระของสังฆมณฑลได้ดำเนินการเป็นเวลาเกือบสองปี ขณะนี้ตัวโบสถ์ภายนอกเสร็จแล้ว และภายในกำลังจะเสร็จในเร็ววัน เหลือเพียงการปรับภูมิทัศน์รอบนอกซึ่งตามแปลนที่สถาปนิกได้ออกแบบไว้มีการขยายถนน สร้างลานจอดรถและศาลาพักร้อนเพิ่มเติม เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ทั้งระดับวัดและสังฆมณฑลที่จะมีในอนาคต ...การปรับภูมิทัศน์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อต้นไม้เก่าแก่หลายต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้ออ่อน เช่น ต้นก้ามปู กระถินรงค์ เป็นต้น บางต้นได้หักโค่นลงเนื่องจากพายุครั้งที่ผ่านมา บางต้นยืนต้นตายไปตามกาลเวลา บางต้นอยู่ตรงจุดที่ต้องสร้างลานจอดรถและศาลาซึ่งจำเป็นต้องเอาออกไป อย่างไรก็ตาม จะมีการปลูกต้นไม้ทดแทนอีกจำนวนมากตามตำแหน่งต่างๆ ที่กำหนดไว้ อนึ่ง ต้นไม้ที่ถูกตัดไปจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเรือนจำ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสและฝึกอาชีพให้ผู้ถูกจองจำ

**ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความรักและห่วงใยที่มีต่ออาสนวิหารของเรา... เรามั่นใจว่าทุกคนอยากให้งานบูรณะซ่อมแซมครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดีและอยากเห็นพระวิหารหลังนี้สวยงามสมกับเป็นที่ประทับของพระเจ้า ขอพระบิดาเจ้าสวรรค์ ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระมารดานิจจานุเคราะห์ องค์อุปถัมภ์อาสนวิหารแห่งนี้และสังฆมณฑลอุดรธานีของเรา หลั่งความรักและสันติสุขมายังทุกท่านด้วยเทอญ *** วันนี้นำภาพ  perspective มาให้ชมก่อน ไว้จะมาอัพเดทความคืบหน้าของการบูรณะซ่อมแซมอาสนวิหารฯให้ชมกันอีกครั้งหน้า ***

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2017 เวลา 08.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี...หลังมิสซาฯ แห่รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์, ถวายช่อดอกไม้ ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี