2020 08 10

คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร ผู้จัดการแผนกศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุดรธานี
ลงพื้นที่เยี่ยนเยียน บรรดาชาวบ้านคุ้มสามัคคีธรรม
ทั้งสัตบุรุษลูกวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ.สังคมพัฒนา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
และ พ่อแม่พี่น้องต่างศาสนา ผู้ร่วมในโครงการ "คนสู้ชีวิต" ประจำปี 2020
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.2020 ในโอกาสนี้ คุณพ่อเข้าพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน
ก่อนเยี่ยมชมงานการประกอบการต่างๆ ทั้งการปลูกข้าว, การปลูกเห็ด และ การเลี้ยงหนู
ปิดท้ายด้วยการมอบทุนสนับสนุน คนสู้ชีวิต และ รณรงค์ บ้านปลอดเหล้าและบุหรี่
ชุมชนคริสตชนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยเหล้าและบุหรี่

2020 08 09B

อาทิตย์แรก โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย บรรดานักเรียนผู้สูงอายุ และ คุณครูจิตอาสา
เข้าร่วมการปฐมนิเทศ และ รับตารางเรียน จากคุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 9.30 น.
ณ อาคารคาทอลิก ชั้น 2 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 08 09A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาสฯ
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ก่อนเริ่มพิธีฯ พระสังฆราชได้ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.2020 ล่วงหน้า
หลังพิธีฯ ในโอกาสฉลองวันแม่แห่งชาติล่วงหน้าตัวแทนลูกทำการกล่าวขอบพระคุณแม่
ต่อด้วยการแสดงร้องเพลงประสานเสียนเพลง "อิ่มอุ่น" จากบรรดาน้องๆ เด็กและเยาวชน
ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจาก กลุ่มเยาวชนอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 08 08

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส ฉลองนักบุญดอมินิก แห่ง กุซมัน (Dominic de Guzmán)
นักบุญองค์อุปถัมภ์นักดาราศาสตร์ ผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งคณะดอมินิกัน
โดย คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (พ่อแองเจโล) ร่วมกับ คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 2020 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพบ้านนาขาม อ.เมือง จ.อุดรธานี