2019 10 01

วจนพิธีกรรมเปิดเดือนแห่งการสวดสายประคำ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2019 เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
ในโอกาสนี้ พระคุณเจ้าลือชัย ได้ทำการเสกถ้ำแม่พระ
เพื่อเป็นที่ระลึกแด่ พระคุณเจ้า คลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต และ
พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
หลังพิธีฯ พระสังฆราชมอบรูปพระแม่มารีย์ให้กับตัวแทนของชุมชนในแต่ละเขต
เพื่อนำไปสวดตามบ้านพี่น้องสัตบุรุษตลอดเดือนตุลาคมนี้

2019 09 29

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 09 28

ฉลองวัดราชินีแห่งนิกรเทวดา บ้านโนนยางคำ อ.เซกา จ.บึงกาฬ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019
เวลา 10.00 น. คุณคุณพ่อโฮเซ่ มาเรีย โรดริกูเอส เจ้าอาวาสฯ และ สัตบุรุษร่วมกันต้อนรับ
พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยการแสดงต่างๆ จากทั้งน้องๆ เด็กเล็ก สู่เหล่าเยาวชน ไปจนถึงผู้สูงอายุ
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 09 22B

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน ค.ศ.2019 เวลา 10.30 น.
ณ วัดนักบุญไอรีน บ้านหลุบหวาย อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
โดย คุณพ่อเปโตรสุรินทร์ อยู่สุข ร่วมกับ คุณพ่อฟรังซิสโก วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม, C.M.
โอกาสนี้ คุณพ่อได้ทำพิธีศีลเจิมคนไข้แด่บรรดาผู้ป่วย และ เหล่าสัตบุรุษผู้ร่วมในพิธี
เพื่อให้พระพร และ พระหรรษทานขององค์พระเจ้าสถิตอยู่
และ เป็นกำลังค่อยช่วยเหลือพวกเขาในยามเจ็บป่วย
หลังพิธีฯ คุณพ่อทั้งสอง และ บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตุบุรษ
ทั้งผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธี  และ เหล่าสัตบุรุษลูกวัดรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน