2019 04 19

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2019 เวลา 16.00 น
พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป14ภาค) โดย
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
พิธีบูช่าขอบพระคุณ และ มัสการกางเขน โดย
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณพลอุดรธานี
 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 04 18

พิธีล้างเท้าอัครสาวก และ เฝ้าศีลฯ วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ที่​ 18​ เมษายน​ ค.ศ.2019​
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ​ลือชัย​ ธาตุวิสัย​ ประธานพิธี​
ณ​ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์​อุดรธานี

2019 04 17

พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลบวช และ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ สังฆมณฑลอุดรธานี
วันพุธที่ 17 เมษายน 2019 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 04 14

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์พระมหาทรมาน (แห่ใบลาน)
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย
พี่น้องสัตบุรุษร่วมกันรดน้ำดำหัว, อวพร และ ขอพร
พระสังฆราชลือชัย, คุณพ่อโทมัส กำจัดเสาะก่าน เจ้าอาวาส,
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, I.E.M.E. คุณพ่อปลัด
และ เหล่าผู้ใหญ่ผุ้อาวุโส ณ บริเวณหน้าอาสนวิหารฯ

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.