2019 12 29

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เและ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 12 26

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.2019 พระสงฆ์ และ นักบวชสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมเลี้ยงฉลองโอกาสคริสตสมภพ และ สวัดดีปีใหม่ล่วงหน้า
เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนที่ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นในประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์ และ บรรดานักวชรวมรับประทานอาหารกลางวัน
และ สนุกไปกับซุ้มเกมส์ต่างๆ ประกอบกับรับชมการแสดงจากเหล่าคุณพ่อ,
คณะซิสเตอร์ และน้องๆ สามเณรสันติราชา สลับกับการจับฉลากแลกของขวัญ และ ชิงรางวัล

2019 12 25

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ (มิสซารุ่งอรุณ)
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าให้คำอวยพรโอกาสวันคริสตมาส และ สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้า
ต่อด้วยพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษจะร่วมให้ความเคารพพระกุมารเยซู
และ รับประทานอาหารว่างยามเช้าร่วมกันก่อนพระคุณเจ้าจะเข้าเยี่ยมเยียน
และ มอบของขวัญแก่บรรดาซิสเตอร์ ณ อารามแม่พระรับสาร (ชีลับอุดร)

2019 12 24

ฉลองคืนสมโภชสมโภชพระคริสตสมภพ (คริสตมาสอีฟ)
วันอังคาร 24 ธันว่าคม ค.ศ.2019 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
18.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เป็ยประธานพิธีกล่าวเปิดงานฉลองคืนสมโภชพระคริสตสมภพ
ชมการแสดงจากโรงเรียนมารีย์พิทักษ์, น้องๆ ยาวชน และ เด็กคำสอน,
สามเณรสถานฝึกธรรมสันติราชา และ วงออร์เคสตรา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สลับกันกับการร่วมสนุกและลุ้นรางวัลไปกับการจับสลากการกุศลของอาสนวิหารฯ
21.00 น. การแสดงละคร “การบังเกิดพระเยซูเจ้า” จากโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี
22.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ คืนสมโภชพระคริสตสมภพ
พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าอวยพรวันคริสตมาส และ สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้า ก่อนพระสังฆราช. พระสงฆ์,
นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษจะทำการเคารพพระกุมารเยซู และ รับประทานอาหารยามค่ำร่วมกัน