วันอังคารที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2017 เวลา19.00 น. วจนพิธีกรรมและคืนรูปแม่พระ

เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ ประธานพิธี

พระสงฆ์ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจำนวนมาก ร่วมใจพร้อมกันในวันปิดเดือนแห่งการสวดสายประคำ  จากนั้นได้แห่แม่พระรอบอาสนวิหารฯ พร้อมการสวดสายประคำ  ถวายดอกไม้และคำภาวนาแด่แม่พระ  ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข : ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15, 08.00, 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

“ค่ายศิษย์พระคริสต์”  สำหรับเยาวชนคาทอลิกที่สนใจเรียนรู้กระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ จัดขึ้น ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อ.เมือง จ.อุดรธานี  วันที่ 16-19 ตุลาคม 2017  บราเดอร์เณรใหญ่สังฆมณฑลอุดรธานี และรุ่นพี่เณรเล็ก ร่วมกันจัดให้น้อง ๆ เยาวชน ได้เข้าใจเบื้องต้นถึงกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์  ได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตในบ้านเณรทุกมิติ  โดยมีคุณพ่อเปโตรสุรินทร์ อยู่สุข อธิการบ้านเณรเล็กสันติราชา คนปัจจุบัน  ดูแลอย่างใกล้ชิด  พร้อมทั้งคุณพ่อปรีชา ศิลาโคตร รองอธิการบ้านเณรฯและคณะเซอร์ร่า อุดรธานี เป็นวิทยากร ให้ความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆยิ่งกว่านั้น ได้รับความเอาใจใส่จาก พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และให้โอวาทข้อคิดที่สำคัญยิ่งแก่เยาวชน ซึ่งมาจากวัดต่าง ๆ ทั่วสังฆมณฑลฯ จำนวน 63 คน  หลังจากใช้ช่วงเวลาสัมผัส เรียนรู้  สนุกสนาน  และด้วยการภาวนาตรึกตรองแล้ว เยาวชน 16 คน สนใจสมัครเป็นสามเณร  และพร้อมที่จะเข้าบ้านเณรในปีหน้า (ปี 2561) ... ขอโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ประทานแก่สังฆมณฑลอุดรธานีอย่างไม่เคยขาดสาย  ขอบคุณสำหรับพี่น้องทุกท่านที่ภาวนาสำหรับกระแสเรียก และช่วยเหลือ “ค่ายศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่ 40” ให้เกิดผลสำเร็จด้วยดี ... 

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข, คุณพ่อยอห์น ไพโรจน์ สมงาม,C.Ss.R.

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15, 08.00, 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++