2019 03 22

พิธีเดินรูป 14 ภาค โดย คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
เวลา 19.30 น. วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม ค.ศ.2019

2019 03 17

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ
ร่วมกับ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.

2019 03 16

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น จ.อุดรธานี วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม ค.ศ.2019
เวลา 10.00 น. คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน, I.E.M.E. เจ้าอาวาส และ พี่น้องสัตบุรุษร่วมต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชลือชัยทำพิธีเสก ศาลาพระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร
ก่อนร่วมเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าได้มอบเกียรติบัตร
เป็นการแสดงความขอบคุณให้แก่สัตบุรุษผู้ช่วยให้การสนับสนุนในการสร้างศาลา
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ
รับชมการแสดงต่างๆ พร้อมประทานอาหารกลางร่วมกัน

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
มีพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30 น
ปัจจุบัน คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน,I.E.M.E.เป็นเจ้าอาวาส

2019 03 15

พิธีเดินรูป 14 ภาค โดย คุณพ่อเปโตร สดใส จันทร์โลมา
เวลา 19.30 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม ค.ศ.2019