2019 10 26

ฉลองวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ จ.บึงกาฬ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม ค.ศ.2019
เวลา 09.30 น. คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ เจ้าอาวาสฯ
นำพ่อแม่พี่น้องสัตบุรษร่วมให้การต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยการแสดงจากน้องๆ เยาวชน และ บรรดาคุณแม่ในชุดเวียดนาม
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้า ประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราชได้เป็นตัวแทนมอบใบประกาศเป็นที่ระลึก
แสดงความยินดีให้แก่บรรดาผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้การสนับสนุน
และ ช่วยเหลือในการซ้อมแซม ปรับปรุง และ บูรณะวัดในโอกาสนี้
ก่อนพระคุณเจ้า, คณะพระสงฆ์, บรรดานักบวช และ
พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 10 23

ฉลองวัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านศรีวัฒนา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
วันพุธที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 2019 เวลา 10.00 น. คุณพ่อเหงียน ดี๊ก ลินห์, S.V.D.
เจ้าอาวาสฯ และ บรรดาสัตบุรุษร่วม ให้การต้อนรับด้วยขบวนแห่ และ การแสดง
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าลือชัยเป็นประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 10 19 22

ค่ายกระแสเรียกบ้านเณรสันติราชา ครั้งที่ 42 สัมผัสชีวิตเณร ในหัวข้อ "Come and See"
วันเสาร์ที่ 19 ถึง วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019 ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี
ในโอกาสนี้ มีน้องๆ เยาวชนเข้าค่ายทั้งหมด 50 คน และ ตัดสินใจสมัคเข้าเป็นสามเณรจำนวน 16 คน
ขอโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ประทานแก่สังฆมณฑลอุดรธานีอย่างไม่เคยขาดสาย
และ ขอบคุณสำหรับพี่น้องทุกท่านที่ภาวนาสำหรับกระแสเรียกของพวกเขา

2019 10 20

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และ คุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้า และ พระสงฆ์ทั้งสองได้ร่วม ถ่ายภาพกับบ
รรดาน้องๆ เยาวชนเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่มาเข้าร่ววม สัมผัสชีวิตเณร
ในหัวข้อ "Come and See" ค่ายกระแสเรียกบ้านเณรสันติราชา ครั้งที่ 42

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น