2020 08 18

บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมงานและประกาศเจตนารมณ์ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี
“ฮักมั่นอุดรธานี เมืองคนดี มีคุณธรรม”
เพื่อเป็นการรวมพลังของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ทหาร, ตำรวจ, ภาครัฐ, เอกชน,
ผู้นำศาสนาพุทธ, คริสต์, อิสลาม, นักเรียน, นักศึกษา
และ ประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ มิซซังคาทอลิกอุดรธานี (มูลนิธิคาทอลิกสงเคราะห์อุดรธานี)
ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อสนององค์ความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ในงานมีกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าชม
ได้ร่วมสนุกและมอบของที่ระลึกให้กับผู้มาเยี่ยมชม
สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมากมาย
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ หอประชุมธนกร ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

2020 08 16B

โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย อาทิตย์ที่สอง "รากฐานความเชื่อคริสตชน"
โดย คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (พ่อแองเจโล)
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 9.30 น.
ณ อาคารคาทอลิก ชั้น 2 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 08 16A

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับคุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี, คุณพ่ออีจีนุส บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา,
คุณพ่อเปาโล ไพศาล เต็มอรุณรุ้ง และ คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ รับประทานอาหารว่าง, รับซื้อสินค้าจากเยาวชน และ รับชมการแสดงดนตรี
ของน้องๆ กลุ่มเยาวชนอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ในกิจกรรม “หม่องนี่...หละม่วน” ประจำเดือนสิงหาคม
(กิจกรรมเยาวชนจะมีในทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือน)

2020 08 15

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาขอบพระคุณ บวชอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี
เป็นประมุของค์ใหม่แห่ง อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 10.00 น.
 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล บ้านท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร