2020 05 17

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล)
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น. ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) อุดรธานี

2020 05 10

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล)
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น. ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) อุดรธานี

2020 05 03

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล)
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น. ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) อุดรธานี

2020 04 26

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล)
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น. ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) อุดรธานี