2019 03 06

พิธีรับเถ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ วันพุธที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2019
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.,
คุณพ่อยอห์นปรีชา สหายแก่น และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, I.E.M.E.
ณ วัดน้อยแม่พระรับสาร อารามกาปูชิน อุดรธานี

2019 03 03

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.

2019 03 02

ฉลองวัดนักบุญโครเนลิอัส บ้านไผ่สีทอง อ.เมือง จ.หนองคาย วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม ค.ศ.2019
เวลา 10.00 น. คุณพ่อมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์, C.Ss.R. และ สัตบุรุษลูกวัดพร้อมหน้ากัน
ร่วมในขบวนแห่ และ การแสดงต้อนรับพระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าเป็นประธานในพิธี
ในโอกาสนี้มีสัตบุรุษคู่สามี-ภรรยาร่วมรื้อฟื้นคำสาบานในศีลสมรส
หลังพิธีฯ พระสังฆราชมอบเกียรติบัตรให้แก่บรรดาคู่สามี-ภรรยา
แสดงตวามยินดีโอกาสครบรอบ 25 และ 50 ปีในการสมรส
ก่อนร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ คณะสงฆ์, นักบวช, เหล่าคู่สามี-ภรรยา
และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษจากบ้านใกล้ และ บ้านไกลผู้มาร่วมงาน

: วัดนักบุญโครเนลิอัส บ้านไผ่สีทอง อ.เมือง จ.หนองคาย
มีพิธีบูชาขอบพระคุณ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.00 น.
และ ทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันเสาร์ เวลา 19.00 น.
เจ้าอาวาสปัจจุบัน คุณพ่อมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์, C.Ss.R

2019 02 25

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 เวลา 18.15 น. พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก
ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี ของคุณพ่อเปโตร สดใส จันทร์โลมา
หลังพิธี คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
อธิการ และ รองอธิการสถานฝึกธรรมสันติราชา พร้อมกับน้องๆ สามเณร
และ สัตบุรุษผู้มาร่วมงาน แสดงความยินดีกับคุณพ่อใหม่ของสังฆมณฑลฯ
และ น้องๆ สามเณรที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6
ก่อนรับประทานอาหารเย็นๆ ร่วมกัน