สังฆมณฑลอุดรธานี 

คุณศรันย์ รัตนธุวรรณ (ถัง) โทร. 083-5131850
คุณพนิดา ผิวดี (แป๊ก) โทร. 080-4617663
133/32 ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์/แฟ็กซ์ : 042 324136
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.