สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี 

คุณพนิดา ผิวดี (แป๊ก) โทร. 080-4617663, 083-5131850
133/32 ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.