วัดต่างๆ

วัดเขตอุดรธานี

1.    อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

      129/18 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

      ตู้ ปณ.4 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

      โทร. 0-4222-2206

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์

      ช่วยงานอภิบาล

      คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, I.E.M.E.

2.    วัดน้อยแม่พระรับสาร

      อารามกาปูชิน

      129/20 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

      ตู้ ปณ.4 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

      โทร. 0-4222-3513

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์

      ช่วยงานอภิบาล

      คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, I.E.M.E.

3.    วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์

      โรงเรียนเซนต์เมรี่

      129 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง

      อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

      โทร. 0-4222-1346

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์

      ช่วยงานอภิบาล

      คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, I.E.M.E.

4.    วัดน้อยมารีย์พิทักษ์

      โรงเรียนมารีย์พิทักษ์

      438 ซ.พฤกษชาติ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง

      อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

      โทร. 0-4224-3629

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์

      ช่วยงานอภิบาล

      คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, I.E.M.E.

5.    วัดน้อยนักบุญยอห์น บอสโก

      โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

      136 ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง

      อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

      โทร. 0-4222-1338

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปโตร นิพนธ์ สาราจิตต์, S.D.B.

6.    วัดน้อยสันติราชา

      สถานฝึกธรรมสันติราชา

      62/7 หมู่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

      อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

      โทร. 0-4224-9339

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข

7.    วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก

      163/1 ถ.นเรศวร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

      โทร. 0-4222-1503

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อจอห์น ทาบอร์

      ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน

8.    วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง

      หมู่ 1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

      ตู้ ปณ.15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

      โทร. 0-4214-5702

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน

      ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

      คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

          ช่วยงานอภิบาล

      คุณพ่อสตีเฟน จู ฮุน คิม, K.M.S.

9.    วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง

      หมู่ 4 บ.ปากดง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง

      จ.อุดรธานี 41190

      ติดต่อตู้ ปณ.15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

      โทร. 0-4214-5702

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน

      ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

      คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

          ช่วยงานอภิบาล

          คุณพ่อสตีเฟน จู ฮุน คิม, K.M.S.

10.  วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย

      134 หมู่ 14 บ.โพนสูงน้อย ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

      ตู้ ปณ.15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

      โทร. 0-4227-3384

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเหงียน ดึ๊ก ลินห์, S.V.D.

11.  วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านศรีวัฒนา

      47 หมู่ 8 บ.ศรีวัฒนา ต.บ้านม่วง

          อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

      ติดต่อตู้ ปณ.15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเหงียน ดึ๊ก ลินห์, S.V.D.

12.  วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง

      4 หมู่ 12 บ.ศรีบูรพา ต.ศรีสุทโธ

      อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

      ตู้ ปณ.4 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

      โทร. 0-4227-1254 โทรสาร 0-4227-1255

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน

13.   วัดบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งประเทศไทย บ้านทุ่งกว้าง

      หมู่ 13 ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

      ติดต่อตู้ ปณ.4 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

      โทร. 0-4227-1254 โทรสาร 0-4227-1255

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อทราน แต๊ะ วินท์, S.V.D.

14.  วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา

      หมู่ 3 บ.คำสีดา ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41190

      ติดต่อตู้ ปณ.4 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

      โทร. 0-4227-1254 โทรสาร 0-4227-1255

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อทราน แต๊ะ วินท์, S.V.D.

15.  วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี

      467 ม.10 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

      โทร./โทรสาร 0-4220-2212

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อฟรังซิสโก วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม

16.  วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก

      หมู่ 7 บ.น้อยมาลีสถาพร ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

      ตู้ ปณ. 2 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปโตร อุทัย ถาวร, C.M.

17.  วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ

      หมู่ 3 บ.หาญใจ ต.หนองกุงทับม้า

      อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

      ตู้ ปณ. 2 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปโตร อุทัย ถาวร, C.M.

18.   วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น

      231 หมู่ 5 บ.ถิ่น ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน , I.E.M.E.

19.  วัดแม่พระแห่งกวาดาลูเป บ้านสวยหลง

      หมู่ 5 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

      ติดต่อ 231 หมู่ 5 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ

      จ.อุดรธานี 41150

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน, I.E.M.E.

20.  วัดเซนต์ไมเกิ้ล บ้านนาพระ

      หมู่ 4 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร

วัดเขตขอนแก่น

21.   วัดนักบุญเยราร์ด ขอนแก่น

      182/1 ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

      โทร. 0-4322-1461 โทรสาร 0-4322-5175

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปาโล สุขุม ธนะสิงห์, C.Ss.R.

22.  วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม

      ร.ร.มหาไถ่ศึกษา บ้านน้อยสามเหลี่ยม

      164/5 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง

      อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

      โทร. 0-4324-1014

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปโตร ประวัติ ญวนเหนือ

23.  วัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ บ้านโนนสมบูรณ์

      83/1 ถ.มิตรภาพ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน

24.   วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านไผ่

      641/5 ถ.เจนจบทิศ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

      โทร. 0-4327-2009, 0-4332-9743

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ พงษ์พันธ์ ม่วงมีรส

25.   วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล

      150/3 ถ.พลรัตน์ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

      โทร. 0-4341-4742, 0-4327-2609

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ์

26.  วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโนนโจด

      หมู่ 5 บ.โนนโจด ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย

      จ.ขอนแก่น 40230

      ติดต่อ ตู้ ปณ.6 ปณจ.พล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ์

27.  วัดนักบุญอิสิดอร์ บ้านหนองแขม

      หมู่ 3 บ.หนองแขม ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230

      ติดต่อ ตู้ ปณ.6 ปณจ.พล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ์

28.  วัดนักบุญทั้งหลาย บ้านม่วงใหญ่

      หมู่ 14 บ.ม่วง ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

      ติดต่อ ตู้ ปณ.50 ปท.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40001

      โทร. 0-4322-1461 โทรสาร 0-4322-5175

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อโจเซฟ ขาย, C.Ss.R.

29.  วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านชาด

      หมู่ 9 บ.ชาด ต.ขามป้อม อ.พระยืน

      จ.ขอนแก่น 40320

      ติดต่อ ตู้ ปณ.50 ปท.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40001

      โทร. 0-4322-1461 โทรสาร 0-4322-5175

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อโจเซฟ ขาย, C.Ss.R.

30.  วัดนักบุญลูเซีย นิคมน้ำพอง

      หมู่ 9 บ.คำใหญ่ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310

      ติดต่อตู้ ปณ.50 ปท.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40001

      โทร. 0-4322-1461 โทรสาร 0-4322-5175

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อโจเซฟ ขาย, C.Ss.R.

31.   วัดพระจิตเจ้า บ้านห้วยหินลาด

      หมู่ 4 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์

32.   วัดนักบุญเคลเมนต์ ชุมแพ

      846 หมู่ 1 ถ.หายโศก

      อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อบลาซิอุส ตรีโนลด์ อชา, S.V.D.

33.   วัดนักบุญยากอบอัครสาวก บ้านวังขอนแดง

      25 หมู่บ้านวังขอนแดง ต.หนองกุงธนสาร

      อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อบลาซิอุส ตรีโนลด์ อชา, S.V.D.

วัดเขตเลยและหนองบัวลำภู

34.  วัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เลย

      68 หมู่ 5 บ.หนองผักก้าม ถ.เลย-เชียงคาน

      ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

      ตู้ ปณ.15 อ.เมือง จ.เลย 42000

      โทร. 0-4281-1794 โทรสาร 0-4281-4321

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเบน คาทานัส, O.M.I.

35.  วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม

      ม.8 บ้านท่าบม ต.เขาแก้ว

      อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

      โทร. 0-4281-5473 โทรสาร 0-4281-5473

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อดานีโล อาโบกาโด, CM

      ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

          คุณพ่อรามอน เอนซีนาเรส, C.M.

36.  วัดมารีย์นำไมตรี เชียงคาน

      23 หมู่ 2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

      ตู้ ปณ.15 อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

      โทร. 0-4282-1437

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อแฟรงคลิน มีราซอล, O.M.I.

37.  วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านหมันขาว

      หมู่ 4 บ.หมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

      ติดต่อ168 ถนนวจี อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

      โทร. 0-4281-1794 โทรสาร 0-4281-4321

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อโดเมนิโก โรดิกิเอโร, O.M.I.

38.  วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู

      168/8 ม.2 ต.หนองบัว

      อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

      หรือ ตู้ ปณ.19 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

      โทร. 0-4236-0593

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อฟาม ดินห์ ต๋วน, S.V.D.

วัดเขตหนองคาย

39.  วัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย

      138 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

      ตู้ ปณ.4 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

      โทร. 0-4241-1201, 0-4246-4180

      โทรสาร 0-4246-4824

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อยากอบ ธนู กระทอง, C.Ss.R.

40.   วัดแม่พระลูกประคำ บ้านเวียงคุก

      119/1 ถ.แก้ววรวุฒิ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

      ตู้ ปณ.4 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

      โทร. 0-4241-1201 โทรสาร 0-4246-4824

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R.

41.  วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม

      หมู่ 13 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

      ติดต่อ ตู้ ปณ.4 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

      โทร. 0-4241-1201 โทรสาร 0-4246-4824

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R.

42.  วัดนักบุญมาร์ตินเดอ พอเรส บ้านนาสิงห์

      หมู่ 2 บ้านนาสิงห์ ต.พระบาทนาสิงห์

      อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อราชเศกขลา เรดดี บ๊อบบา, S.V.D.

     

43.  วัดพระศรีชุมพาบาล บ้านหนองไผ่

      หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ ตำบลรัตนวาปี

      อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อราชเศกขลา เรดดี บ๊อบบา, S.V.D.          

44.  วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ

      หมู่ 10 ต.พระบาทนาสิงห์

      อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

      เจ้าอาวาส

          คุณพ่อราชเศกขลา เรดดี บ๊อบบา, S.V.D.

45.  วัดนักบุญโครเนลิอัส บ้านไผ่สีทอง

      หมู่ 6 บ.ไผ่สีทอง ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

      ติดต่อตู้ ปณ.4 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

      โทร. 0-4241-1201

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์, C.Ss.R.

      ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

      คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R.

46.   วัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย

      ปณ.4 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

      โทร. 0-4241-1201

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์, C.Ss.R.

      ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

          คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R.

47.   วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ หนองสองห้อง

      18 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100

      ติดต่อ ตู้ ปณ.4 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

      โทร. 0-4241-1201 โทรสาร 0-4246-4824

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์, C.Ss.R.

      ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

      คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R.

48.   วัดนักบุญไอลีน หนองแสง

      223 หมู่ 2 บ้านหลุบหวาย ต.บ้านตาด

      อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

          ติดต่อ ตู้ ปณ.4 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์, C.Ss.R.

      ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

      คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R.

49.  วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ

      ถ.บรรเทาทุกข์ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

      ตู้ ปณ.19 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

      โทร. 0-4240-1157 โทรสาร 0-4243-1106

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.

50.  วัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก ศรีเชียงใหม่

      ซ.อุทิศ ถ.มิ่งเมือง

      อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130

      ตู้ ปณ.19 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

      โทร. 0-4240-1157 โทรสาร 0-4243-1106

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.

51.  วัดพระเมตตา บ้านนาเมืองไทย

      114 หมู่ 7 บ.นาเมืองไทย ต.น้ำโสม

      อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210

      ติดต่อ ตู้ ปณ.19 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

      โทร. 0-4240-1157 โทรสาร 0-4243-1106

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.

52.  วัดพระศรีหฤทัย โพนพิสัย

      หมู่ 14 บ.ดอนโพธิ์ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

          ตู้ ปณ.19 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

      โทร. 0-4247-1149

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ

53.  วัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู

      หมู่ 11 บ.ปักหมู ต.จุมพล อ.โพนพิสัย

      ตู้ ปณ.19 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

      จ.หนองคาย 43120

      โทร. 0-4247-1149

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ

54.  วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านโป่งเย็น

      หมู่ 17 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

          ตู้ ปณ.19 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

      โทร. 0-4247-1149

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ

55.  วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนสมบูรณ์-หนองจอก

      หมู่ 4 บ.โนนสมบูรณ์ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120

          ตู้ ปณ.19 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

      โทร. 0-4247-1149

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ

วัดเขตบึงกาฬ

56.  วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา บึงกาฬ

      346 ถ.พ้นทุกข์ภัย ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

      ตู้ ปณ.20 อ.เมืองจ.บึงกาฬ 38000

      โทร. 0-4249-1214

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ

57.  วัดพระมหาไถ่ ปากคาด

      48 ม.6 บ.โนนก่อ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190

      ติดต่อ ตู้ ปณ.20 อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

      โทร. 0-4249-1214

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ

58.  วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านห้วยสะอาด

      หมู่ 4 บ.ห้วยสะอาด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170

      ติดต่อ ตู้ ปณ.20 อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

      โทร. 0-4249-1214

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ

59.  วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านโนนสวาง

      หมู่ 3 บ.โนนสวาง ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170

      ติดต่อ ตู้ ปณ. 20 อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

      โทร. 0-4249-1214

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ

60.  วัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้

      หมู่ 2 บ.ห้วยเซือมใต้ ต.ชัยพร อ.เมือง

      จ.บึงกาฬ 38000

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด

61.  วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง

      หมู่ 8 บ.กลาง ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด

62.  วัดนักบุญโยเซฟกรรมกร บ้านชัยพร

      หมู่ 11 บ.ชัยพร ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด

63.   วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ

      77 หมู่ 5 บ.ห้วยเล็บมือ ต.หนองเดิ่น

      อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปโตร วินัย แสนงาม

64.   วัดนักบุญยอห์น นอยมันส์ บ้านภูสวาท

      หมู่ 6 บ.ภูสวาท ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000

      ติดต่อ 77 หมู่ 5 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปโตร วินัย แสนงาม

65.  วัดพระเมตตา บ้านโชคอำนวย

      หมู่ 10 บ.โชคอำนวย ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220

      ติดต่อ 77 หมู่ 5 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000       

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปโตร วินัย แสนงาม

66.   วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ บ้านโนนสา

      หมู่ 4 บ.โนนสา ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220

      ติดต่อ 77 หมู่ 5 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อเปโตร วินัย แสนงาม

67.  วัดพระเยซูเจ้าชาวนาซารีน พรเจริญ

      190 ม.6 บ.เอราวัณ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

      ตู้ ปณ.4 อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อแบร์นาดุส นอฟรียันโต เบลลา, S.V.D.

68.   วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านสังคมพัฒนา

      หมู่ 8 บ.สังคมพัฒนา ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

      ติดต่อ ตู้ ปณ.4 อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อแบร์นาดุส นอฟรียันโต เบลลา, S.V.D..

69.   วัดพระคริสตวรกาย ท่าสังคม

      หมู่ 4 บ.โนนชาด ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170

      ติดต่อ ตู้ ปณ.4 อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อแบร์นาดุส นอฟรียันโต เบลลา, S.V.D.

70.   วัดแม่พระราชินีแห่งนิกรเทวดา บ้านโนนยางคำ

      หมู่ 7 บ.โนนยางคำ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

      ตู้ ปณ.15 อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อโฮเซ่ มาเรีย โรดริเกส, I.E.M.E

71.  วัดนักบุญฟรันซีส อัสซีซี บ้านซ่อมกอก

      หมู่ 3 บ.ซ่อมกอก ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

      ติดต่อ ตู้ ปณ.15 อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

      โทร. 0-4248-7055

      เจ้าอาวาส

      คุณพ่อโฮเซ่ มาเรีย โรดริเกส, I.E.M.E

72.  วัดนักบุญเปาโล เซกา

      80 ม.16 บ.ศรีพนา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

      ติดต่อ ตู้ ปณ.15 อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

      เจ้าอาวาส

 

      คุณพ่อโฮเซ่ มาเรีย โรดริเกส, I.E.M.E.