พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.00 น. โดย

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 2017

ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เจ้าอาวาส,

คุณพ่อ อังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

คุณพ่อ Raja Sckhar Reddy Bobba คุณพ่อปลัดฯ