วัดเขตอุดรธานี

1. อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

01A

129/18 .นิตโย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

ตู้ ปณ.4 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4222-2206

เจ้าอาวาส

คุณพ่อคุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (พ่อแองเจโล)

 

2. วัดน้อยแม่พระรับสาร (อารามกาปูชินอุดรธานี)

129/20 .นิตโย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

ตู้ ปณ.4 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4222-3513

เจ้าอาวาส

คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คุณพ่ออังเฮล เบเคริล

คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน

 

3. วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์

โรงเรียนเซนต์เมรี่

129 .นิตโย ต.หมากแข้ง

.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4222-1346

เจ้าอาวาส

คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คุณพ่ออังเฮล เบเคริล

คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน

 

4. วัดน้อยมารีย์พิทักษ์

โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อุดรธานี

438 .พฤกษชาติ ถ.นิตโย ต.หนองบัว

.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4224-3629

เจ้าอาวาส

คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คุณพ่ออังเฮล เบเคริล

คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน

 

5. วัดนักบุญยอห์น บอสโก

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

136 .โพนพิสัย ต.หมากแข้ง

.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4222-1338

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเปโตร นิพนธ์ สาราจิตต์, S.D.B.

 

6. วัดสันติราชา

สถานฝึกธรรมสันติราชา

62/7 หมู่ 5 .เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4224-9339

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข

 

7. วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านจิก

163/1 .นเรศวร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4222-1503

เจ้าอาวาส

คุณพ่อจอห์น ทาบอร์

8. วัดนักบุญไอลีน หนองแสง

223 หมู่ 2 บ้านหลุบหวาย ต.บ้านตาด

.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เจ้าอาวาส

คุณพ่อฟรังซิสโก วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม, C.M.

 

9. วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูงใหญ่

หมู่ 1 .โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

ตู้ ปณ.15 .บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

โทร. 0-4214-5702

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน, O.M.I.

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คุณพ่อสตีเฟ่น จู ฮุน คิม, K.M.S.

 

10. วัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง

หมู่ 4 .ปากดง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง

.อุดรธานี 41190

ตู้ ปณ.15 .บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

โทร. 0-4214-5702อุดรธานี

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน, O.M.I.

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คุณพ่อสตีเฟ่น จู ฮุน คิม, K.M.S.

 

11. วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ โพนสูงน้อย

134 หมู่ 14 .โพนสูงน้อย ต.โพนสูง อ.บ้านดุง

.อุดรธานี 41190

ตู้ ปณ.199 .บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

โทร. 0-4227-3384

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเหงียน ดึ๊ก ลินห์, S.V.D.

 

12. วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านศรีวัฒนา

47 หมู่ 8 .ศรีวัฒนา ถ.บ้านดุงเมืองไผ่

.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

ตู้ ปณ.15 .บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเหงียน ดึ๊ก ลินห์, S.V.D.

 

13. วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง

หมู่ 12 .ศรีบูรพา ต.ศรีสุทโธ

.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

ตู้ ปณ.4 .บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

โทร. 0-4227-1254 โทรสาร 0-4227-1255

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน

 

14. วัดบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งประเทศไทย บ้านทุ่งกว้าง

หมู่ 13 .นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

ตู้ ปณ.4 .บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

โทร. 0-4227-1254 โทรสาร 0-4227-1255

เจ้าอาวาส

คุณพ่อฟามดิงห์ ต๋วน, S.V.D.

 

15. วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา

หมู่ 3 .คำสีดา ต.นาชุมแสง อ.บ้านดุง

.อุดรธานี 41190

ตู้ ปณ.4 .บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

โทร. 0-4227-1254 โทรสาร 0-4227-1255

เจ้าอาวาส

คุณพ่อฟามดิงห์ ต๋วน, S.V.D.

 

16. วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี

467 .10 .กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

โทร./โทรสาร 0-4220-2212

เจ้าอาวาส

คุณพ่อฟรังซิสโก วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม, C.M.

 

17. วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านผาสุก

หมู่ 7 .น้อยมาลีสถาพร ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ

.อุดรธานี 41280

ตู้ ปณ. 2 .วังสามหมอ จ.อุดรธานี 412180

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเปโตร อุทัย ถาวร C.M.

 

18. วัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ

หมู่ 3 .น้อยหาญใจ ต.หนองกุงทับม้า

.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

ตู้ ปณ. 2 .วังสามหมอ จ.อุดรธานี 412180

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเปโตร อุทัย ถาวร C.M.

 

19. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น

หมู่ 5 .บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน

 

20. วัดแม่พระแห่งกวาดาลูเป บ้านสวยหลง

หมู่ 5 .บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

โทร. 08-6450-1573

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน

 

21. วัดเซนต์ไมเกิ้ล บ้านนาพระ

หมู่ 4 .บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

โทร. 08-6450-1573

เจ้าอาวาส

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร

 

วัดเขตขอนแก่น

 

22. วัดนักบุญเยราร์ด

182/1 .ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4322-1461 โทรสาร 0-4322-5175

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเปาโล สุขุม ธนะสิงห์, C.Ss.R.

 

23. วัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์

บ้านโนนสมบูรณ์

83/1 .มิตรภาพ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110

เจ้าอาวาส

คุณพ่อดอมินิก พงษ์พันธ์ ม่วงมีรส

 

24. วัดนักบุญลูเซีย นิคมน้ำพองบ้านคำใหญ่

หมู่ 9 .คำใหญ่ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง

.ขอนแก่น 40310

ตู้ ปณ.50 ปท.เทพารักษ์ อ.เมือง

.ขอนแก่น 40001

โทร. 0-4322-1461 โทรสาร 0-4322-5175

เจ้าอาวาส

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร

 

25. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านไผ่

641/5 .เจนจบทิศ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

โทร. 0-4327-2009, 0-4332-9743

เจ้าอาวาส

คุณพ่อดอมินิก พงษ์พันธ์ ม่วงมีรส

 

26. วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล

150/3 .พลรัตน์ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

โทร. 0-4341-4742, 0-4327-2609

เจ้าอาวาส

คุณพ่อซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ์

 

27. วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโนนโจด

หมู่ 5 .โนนโจด ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย

.ขอนแก่น 40230

ตู้ ปณ.6 ปณจ.พล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

เจ้าอาวาส

คุณพ่อซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ์

 

28. วัดนักบุญอิสิดอร์ บ้านหนองแขม

หมู่ 3 .หนองแขม ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย

.ขอนแก่น 40230

ตู้ ปณ.6 ปณจ.พล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

เจ้าอาวาส

คุณพ่อซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ์

 

29. วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม

..มหาไถ่ศึกษา บ้านน้อยสามเหลี่ยม

164/5 .มะลิวัลย์ ต.ในเมือง

.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4324-1014

เจ้าอาวาส

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร

 

30. วัดพระจิตเจ้า บ้านห้วยหินลาด

หมู่ 4 .ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310

..มหาไถ่ศึกษา บ้านน้อยสามเหลี่ยม

164/5 .มะลิวัลย์ ต.ในเมือง

.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4324-1014

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์

 

31. วัดนักบุญทั้งหลาย บ้านม่วงใหญ่

หมู่ 14 .ม่วง ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง

.ขอนแก่น 40000 ตู้ ปณ.50 ปท.เทพารักษ์

.เมือง จ.ขอนแก่น 40001

โทร. 0-4322-1461 โทรสาร 0-4322-5175

เจ้าอาวาส

คุณพ่อโทมัส ต๊วน ตร่อง ฮา, C.Ss.R.

 

32. วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านชาด

หมู่ 9 .ชาด ต.ขามป้อม อ.พระยืน

.ขอนแก่น 40320 ตู้ ปณ.50 ปท.เทพารักษ์

.เมือง จ.ขอนแก่น 40001

โทร. 0-4322-1461 โทรสาร 0-4322-5175

เจ้าอาวาส

คุณพ่อโทมัส ต๊วน ตร่อง ฮา, C.Ss.R.

 

33. วัดนักบุญเคลเมนต์ ชุมแพ

846 หมู่ 1 .หายโศก

.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

เจ้าอาวาส

คุณพ่อบลาสิอุส ตริโนลด์ อาสา, S.V.D.

 

34. วัดนักบุญยากอบอัครสาวก บ้านวังขอนแดง

25 หมู่บ้านวังขอนแดง ต.หนองกุงธนสาร

เจ้าอาวาส

คุณพ่อบลาสิอุส ตริโนลด์ อาสา, S.V.D.

 

วัดเขตหนองบัวลำภู

 

35. วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู

168/8 .2 .หนองบัว

.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

หรือ ตู้ ปณ.19 .เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

โทร. 0-4236-0593

เจ้าอาวาส

คุณพ่อทราน แต๊ะ วินท์, S.V.D.

 

วัดเขตเลย

 

36. วัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

68 หมู่ 5 .หนองผักก้าม ถ.เลย-เชียงคาน

.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

ตู้ ปณ.15 .เมือง จ.เลย 42000

โทร. 0-4281-1794 โทรสาร 0-4281-4321

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเปโตร วัยพรต พุฒสา, O.M.I.

37. วัดอัครเทวดาราฟาแอล ท่าบม

.8 บ้านท่าบม ต.เขาแก้ว

.เชียงคาน จ.เลย 42110

โทร. 0-4281-5473 โทรสาร 0-4281-5473

เจ้าอาวาส

คุณพ่อดานีโอ อาโบกาโด, C.M.

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คุณพ่อรามอน เอนซีนาเรส, C.M.

 

38. วัดมารีย์นำไมตรี เชียงคาน

23 หมู่ 2 .เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

ตู้ ปณ.15 .เชียงคาน จ.เลย 42110

โทร. 0-4282-1437

เจ้าอาวาส

คุณพ่อแฟรงคลิน มีราซอล, O.M.I.

 

39. วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านหมันขาว

หมู่ 4 .หมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย

.เลย 42120

168 ถนนวจี อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

โทร. 0-4281-1794 โทรสาร 0-4281-4321

เจ้าอาวาส

คุณพ่อโดเมนิโก โรดิกิเอโร, O.M.I.

 

วัดเขตหนองคาย

 

40. วัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย

138 หมู่ 5 .มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง

.หนองคาย 43000

ตู้ ปณ.4 .เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-1201, 0-4246-4180

โทรสาร 0-4246-4824

เจ้าอาวาส

คุณพ่อยากอบ ธนู กระทอง, C.Ss.R.

 

41. วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส นาสิงห์

หมู่ 2 บ้านนาสิงห์ ต.พระบาท

.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

เจ้าอาวาส

คุณพ่อราชา เสขาร์ เรดดี บ๊อบบา, S.V.D.

 

42. วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ

หมู่ 10 .พระบาทนาสิงห์

.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

เจ้าอาวาส

คุณพ่อราชา เสขาร์ เรดดี บ๊อบบา, S.V.D.

 

43. วัดพระศรีชุมพาบาล บ้านหนองไผ่

หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ ตำบลรัตนวาปี

.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

เจ้าอาวาส

คุณพ่อราชา เสขาร์ เรดดี บ๊อบบา, S.V.D.

 

44. วัดนักบุญโครเนลิอัส ไผ่สีทอง

หมู่ 6 .ไผ่สีทอง ต.เวียงคุก อ.เมือง

.หนองคาย 43000

ตู้ ปณ.4 .เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-1201

เจ้าอาวาส

คุณพ่อมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์, C.Ss.R.

 

45. วัดพระศรีชุมพาบาล ดอนหวาย

หมู่ 6 .ไผ่สีทอง ต.เวียงคุก อ.เมือง

.หนองคาย 43000

ตู้ ปณ.4 .เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-1201

เจ้าอาวาส

คุณพ่อมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์, C.Ss.R.

 

46. วัดพระเมตตา นาเมืองไทย

114 หมู่ 7 .นาเมืองไทย ต.น้ำโสม

.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210

ตู้ ปณ.19 .ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

โทร. 0-4240-1157 โทรสาร 0-4243-1106

เจ้าอาวาส

คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.

 

47. วัดแม่พระลูกประคำ เวียงคุก

119/1 .แก้ววรวุฒิ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

ตู้ ปณ.4 .เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-1201 โทรสาร 0-4246-4824

เจ้าอาวาส

คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R.

 

48. วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ หนองสองห้อง

18 .ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100

ตู้ ปณ.4 .เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-1201 โทรสาร 0-4246-4824

เจ้าอาวาส

คุณพ่อมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์, C.Ss.R.

 

49. วัดนักบุญยอร์ช โนนอุดม

หมู่ 13 .หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ตู้ ปณ.4 .เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-1201 โทรสาร 0-4246-4824

เจ้าอาวาส

คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R.

 

50. วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ

.บรรเทาทุกข์ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ตู้ ปณ.19 .ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

โทร. 0-4240-1157 โทรสาร 0-4243-1106

เจ้าอาวาส

คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.

 

51. วัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก ศรีเชียงใหม่

.อุทิศ ถ.มิ่งเมือง

.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130

ตู้ ปณ.19 .ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

โทร. 0-4240-1157 โทรสาร 0-4243-1106

เจ้าอาวาส

คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.

 

52. วัดพระศรีหฤทัย โพนพิสัย

หมู่ 14 .ดอนโพธิ์ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย

.หนองคาย 43120

ตู้ ปณ.19 .โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

โทร. 0-4247-1149

เจ้าอาวาส

คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ

 

53. วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านโป่งเย็น

หมู่ 17 .จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

ตู้ ปณ.19 .โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

โทร. 0-4247-1149

เจ้าอาวาส

คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ

 

54. วัดแม่พระรับสาร โนนสมบูรณ์-หนองจอก

หมู่ 4 .โนนสมบูรณ์ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่

.หนองคาย 43120

ตู้ ปณ.19 .โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

โทร. 0-4247-1149

เจ้าอาวาส

คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ

 

55. วัดนักบุญคลารา ปักหมู

หมู่ 11 .ปักหมู ต.จุมพล อ.โพนพิสัย

.หนองคาย

ตู้ ปณ.19 .โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

โทร. 0-4247-1149

เจ้าอาวาส

คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ

 

วัดเขตบึงกาฬ

 

56. วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา บึงกาฬ

346 .พ้นทุกข์ภัย บึงกาฬเหนือ ต.วิศิษฐ์

.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

ตู้ ปณ.20 .เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

โทร. 0-4249-1214, 08-9711-5338

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ

 

57. วัดพระมหาไถ่ ปากคาด

48 .6 .โนนก่อ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด

.บึงกาฬ 38190

ตู้ ปณ.20 .เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

โทร. 0-4249-1214, 08-9711-5338

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ

 

58. วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านห้วยสะอาด

หมู่ 4 .ห้วยสะอาด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย

.บึงกาฬ 38170

ตู้ ปณ.20 .เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

โทร. 0-4249-1214, 08-9711-5338

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ

 

59. วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านโนนสวาง

หมู่ 3 .โนนสวาง ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย

.บึงกาฬ 38170

ตู้ ปณ. 20 .เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

โทร. 0-4249-1214, 08-9711-5338

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ

 

60. วัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้

หมู่ 2 .ห้วยเซือมใต้ ต.ชัยพร อ.เมือง

.บึงกาฬ 38000

ตู้ ปณ.4 .เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด

 

61. วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง

หมู่ 8 .กลาง ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ

.บึงกาฬ 38000

ตู้ ปณ.4 .เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด

 

62. วัดนักบุญโยเซฟกรรมกร บ้านชัยพร

หมู่ 11 .ชัยพร ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ

.บึงกาฬ 38000

ตู้ ปณ.4 .เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

เจ้าอาวาส

คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด

 

63. วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร

บ้านห้วยเล็บมือ

หมู่ 5 .ห้วยเล็บมือ ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า

.บึงกาฬ 38000

ตู้ ปณ.5 .เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

เจ้าอาวาส

คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี

 

64. วัดนักบุญยอห์น นอยมันส์ บ้านภูสวาท

หมู่ 6 .ภูสวาท ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า

.บึงกาฬ 38000

ตู้ ปณ.5 .เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

เจ้าอาวาส

คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี

 

65. วัดแม่พระราชินีแห่งนิกรเทวดา บ้านโนนยางคำ

หมู่ 7 .โนนยางคำ ต.บ้านต้อง อ.เซกา

.บึงกาฬ 38150

ตู้ ปณ.15 .เซกา จ.บึงกาฬ 38150

เจ้าอาวาส

คุณพ่อโฮเซ่ มาเรีย โรดริเกส, I.E.M.E.

 

66. วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา บ้านโนนสา

หมู่ 4 .โนนสา ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง

.บึงกาฬ 38220

ตู้ ปณ.5 .เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

เจ้าอาวาส

คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี

 

67. วัดพระเยซูเจ้าชาวนาซารีน พรเจริญ

190 .6 .เอราวัณ ต.พรเจริญ

.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

ตู้ ปณ.15 .เซกา จ.บึงกาฬ 38150

เจ้าอาวาส

คุณพ่อแบร์นาร์ดุสโน ฟริอันโต เบลลา, S.V.D.

 

68. วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านสังคมพัฒนา

หมู่ 8 .สังคมพัฒนา ต.โป่งไฮ อ.เซกา

.บึงกาฬ 38150

ตู้ ปณ.4 .พรเจริญ จ.หนองคาย 38180

เจ้าอาวาส

คุณพ่อแบร์นาร์ดุสโน ฟริอันโต เบลลา, S.V.D.

 

69. วัดพระคริสตวรกาย บ้านท่าสังคม

หมู่ 4 .โนนชาด ต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย

.บึงกาฬ 38170

ตู้ ปณ.4 .พรเจริญ จ.หนองคาย 38180

เจ้าอาวาส

คุณพ่อแบร์นาร์ดุสโน ฟริอันโต เบลลา, S.V.D.

 

70. วัดนักบุญฟรันซีสอัสซีซี บ้านซ่อมกอก

หมู่ 3 .ซ่อมกอก ต.ซาง อ.เซกา

.บึงกาฬ 38150

ตู้ ปณ.15 .เซกา จ.บึงกาฬ 38150

โทร. 0-4248-7055

เจ้าอาวาส

คุณพ่อโฮเซ่ มาเรีย โรดริเกส, I.E.M.E.

 

71. วัดนักบุญเปาโล เซกา

80 .16 .ศรีพนา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

ตู้ ปณ.15 .เซกา จ.บึงกาฬ 38150

เจ้าอาวาส

คุณพ่อโฮเซ่ มาเรีย โรดริเกส, I.E.M.E.

 

72. วัดพระเมตตา บ้านโชคอำนวย

หมู่ 10 .โชคอำนวย ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง

.บึงกาฬ 38220

ตู้ ปณ.5 .เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

เจ้าอาวาส

คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี