2020 03 21

ประกาศจากสังฆมณฑลอุดรธานี
งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020 ถึงวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2020 ค.ศ.2020

2020 03 20

2020 03 15

พิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2020 03 14

ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ท่าบม อ.เชียงคาน จ.เลย วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม ค.ศ.2020
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ และ พี่น้องสัตบุรุษ ร่วมต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยขบวนแห่ และ การแสดง ก่อนพระคุณเจ้าจะรับฟังคำกล่าวรายงาน
และ รับชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสปิดการฉลอง
350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม เขตปกครองเลย-หนองบัวลำภู
10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชเป็นประธานในพิธี
โอกาสนี้มีเยาวชนเข้าพิธีรับศีลกำลังจำนวน 4 คน
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าทำการเสก และ มอบสายประคำเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้รับศีลทั้ง 4 คน
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษ
จะรับชมการแสดงต่างๆ และ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน