2019 09 07

คณะพลมารีย์ สังฆมณฑลอุดรธานี จัดฉลองแม่พระบังเกิด
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน ค.ศ.2019 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
โดยมีการประชุมคอมีเซียม เวลา 08.30 น. และ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าได้จุดเทียน ตัดเค้ก และ ถวายช่อดอกไม้แด่รูปพระแม่มารีย์
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 09 01

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 08 31

ฉลอง 50 ปี ภารกิจแพร่ธรรม ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรมในประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2019 ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
บ้านน้อยสามเหลี่ยมต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เวลา 9.30 น. คุณพ่อปรีชา ศิลาโคตร เจ้าอาวาสฯ, พระสงฆ์
บรรดานักบวช, คณะครู, นักเรียน, และ พี่น้องสัตบุรุษ ร่วมกันต้อนรับ
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี,
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา สังฆมณฑลอุบลราชธานี,
และ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณอุดรธานี
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าลือชัย เป็นประธานพิธี
หลังพิธีฯ ซิสเตอร์ คอนโซเลเชี่ยน เอต้า (Sr.Consolacion Eata)
เจ้าคณะธิดาเมตตาธรรมแห่งนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล
กล่าวขอบคุณผู้มีเกียรติจากทางใกล้และทางไกลผู้เดินทางมาร่วมงาน
ก่อนบรรดาพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช, คณะครู, นักเรียน,
และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ จะร่วมรับประธานอาหารกลางวัน,
ชมการแสดงต่างๆ, พร้อมใจเป่าเค้กแสดงความยินดีโอกาส 50 ปี
และ เป็นเป็นสักขีพยานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณขอบคุณ
เหล่าผู้มีส่วนร่วมในงานแพร่ธรรม และ บรรดาผู้มีพระคุณต่อคณะฯ

2019 08 25

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น