2019 06 01

ฉลองวัดมารีย์นำไมตรี อ.เชียงคาน จ.เลย วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2019
เวลา 9.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เข้าเยี่ยมเยียนวัดมารีย์นำไมตรี และ พบปะเหล่าสัตบุรุษลูกวัด
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชเป็นประธานในพิธี
 ณ ศูนย์เดอมาเซอร์เซโนด์ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษร่วมให้ความเคารพ
วางดอกไม้แด่รูปแม่พระมารีย์แห่งลำน้ำโขง ก่อนรับประธานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 05 31

จนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.2019
เวลา 19.00 น. ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี

2019 05 26

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน,
คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน และ คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 05 25

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านชัยพร ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธี
หลังพิธีฯ คณะพระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน