2019 01 20

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน
เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
ร่วมกับ สังฆานุกรเปโตร สดใส จันทร์โลมา
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.

2019 01 19

ฉลองวัดนักบุญเปาโล อ.เซกา จ.บึงกาฬ
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม ค.ศ.2019
10.00 น. คุณพ่อโฮเซ่ มาเรีย โรดริเกซ เรดอนดอ, I.E.M.E.
นำบรรดาสัตบุรุษต้อนรับ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี พร้อบรับชมการแสดงจาก
น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนมารีพิทักษ์ เซกา และ เหล่าผู้สูงอายุ
10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าเป็นประธานในพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช, คณครู, นักเรียน
และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

: วัดนักบุญเปาโล อ.เซกา จ.บึงกาฬ
มีพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 น.
เจ้าอาวาสปัจุบัน คุณพ่อโฮเซ่ มาเรีย โรดริเกซ เรดอนดอ, I.E.M.E.

2019 01 13

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.

2019 01 09

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเข้าเงียบ และ การถวายคำสัญญาต่อหน้าพระสังฆราช
ก่อนรับการบรรพชา ของ สังฆานุกรเปโตร สดใส จันทร์โลมา
วันพุธที่ 9 มกราคม ค.ศ.2019 เวลา 11.30 น. ณ วัดน้อย บ้านมารดาพระสงฆ์ อุดรธานี