2019 12 05

ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ.น้อยสามเหลี่ยม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม ค.ศ.2019
เวลา 09.30 น. คุณพ่อยอห์นบัปติต์ ปรีชา ศิลาโคตร เจ้าอาวาสวัดฯ, คณะครู และ
นักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านน้อยสามเหลี่ยม ร่วมกับ พระสงฆ์, นักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรษ
ให้การต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยการแสดงต่างๆ จากน้องๆ นักเรียนทั้งเด็กเล็ก และ เยาวชน ก่อนพระคุณเจ้าจะทำพิธี
เสกสระว่ายน้ำโรงเรียน และ รับชมการสาธิตทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นจากน้องๆ นักเรียน
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชเป็นในประธานพิธี
ในโอกาสนี้มีเยาวชน และ สัตบุรุษเข้าพิธีรับศีลกำลังจำนวน 7 คน และ รับศีลมหาสนิทครั้งแรกจำนวน 5 คน
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าทำการเสก และ มอบสายประคำเป็นระลึกให้แก่ทั้งบรรดาผู้รับศีล และ เหล่าพ่อแม่ทูลหัว
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักวช, คณะครู, นักเรียน และ พี่น้องสัตบุรุษจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 12 02

เวลา 06.30 น.พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 57 ปี
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.2019 ณ บ้านมารดาสงฆ์ สังฆมณฑลอุดรธานี
ขอโมทนาคุณพระเจ้าให้พระคุณเจ้ามีความสุข มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ
และ ความเชื่อที่แข็งแรงมั่นคง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรอยู่กับพวกเราชาวสังฆมณฑลอุดรธานี
และ เต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทานของพระองค์ในทุกกิจการที่พระคุณเจ้ารับผิดชอบตลอดไป

2019 12 01

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับคุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น  ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
โอกาสมีเด็กเล็กเข้ารับพิธีล้างจำนวน 2 คน ขอแสดงความยินดีกับบรรดาครอบครัวของพวกเขา
และ ขอพี่น้องร่วมยินดีให้การต้อนรับแก่สมาชิกใหม่ทั้งสองของพระศาสนจักร
หลังพิธีฯ เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.2019
เป็นวันนคล้ายวันเกิดครบรอบ 57 ปี ของพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ทางสภาวัด, พระสงฆ์, นักบวช, และพี่น้องสัตบุรุษ จึงร่วมแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพระคุณเจ้า
ด้วยดอกไม้, ของขวัญ เค้กวันเกิด และ บทเพลงสุขสันตืวันเกืด ณ บริเวณลานหน้าอาสนวิหารฯ

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 11 30B

ซิสเตอร์สุทธิสา อุทาลุน ผู้อำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาว,
ซิสเตอร์ ปราณี สิทธิ, มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย และ บรรดาพ่อแม่พี่น้อง
เยาวชน นักเรียน-นักศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน
ร่วมสร้างพลังรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก-สตรีและหยุดการค้ามนุษย์
ทุกรุปแบบในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ด้วยโครงการ
"Community Voice Network" (เสียงของชุมชน)
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองคาย