วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 เวลา 06.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ 8 ปีแห่งการอภิเษกเป็นสังฆราช ของพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ณ บ้านมารดาพระสงฆ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

หลังพิธีฯ ครูคำสอนและพี่น้องสัตบุรุษผู้มาร่วมพิธีมอบของขวัญแด่พระคุณเจ้า และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 06.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึง พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร 50 วันการจากไป โดย คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เจ้าอาวาสฯร่วมกับ คุณพ่ออังเฮล เบเคริลและพี่น้องสัตบุรุษณ วัดน้อยอารามกาปูชิน อุดรธานี ...หลังพิธีฯ ร่วมสวดภาวนาที่หลุมของท่าน

วัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เวลา 08.30 น.

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และพิธีโปรดศีลกำลัง

แก่เยาวชนจากวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูงและวัดนักบุญยูดาห์ โดยมีผู้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก จำนวน 52 คน และผู้รับศีลกำลัง จำนวน 44 คน

ท่ามกลางพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์และสัตบุรุษจำนวนมากที่มาร่วมพิธีเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้แก่บรรดาลูกๆ หลานๆ ในพระศาสนจักรขององค์พระเจ้า

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น.คุณพ่อดานีโล อาโบกาโด, C.M. เจ้าอาวาส,

พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ พี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ และคณะนางรำจาก 3 หมู่บ้าน (ทั้งคริสต์-พุทธ)

ร่วมต้อนรับพระสังฆราชยอเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

เวลา 10.20 น. ชมการแสดงต้อนรับจากน้อง ๆ เยาวชนและกลุ่มแม่บ้านชาวท่าบมด้วยความพร้อมเพียงและสวยงาม.เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกสำหรับลูกหลานบ้านท่าบม

จำนวน 12 คน นับเป็นความชื่นชมยินดียิ่งหลังพิธีฯ รับประทานอาหารและชมการแข่งขันฟุตบอล