2019 03 08

พิธีเดินรูป 14 ภาค โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน
เวลา 19.00 น. วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม ค.ศ.2019
*พิธีวันนี้ถูกเลื่อนจากเวลา 19.30 น. มาเป็นเวลา 19.00 น

2019 03 06N

พิธีรับเถ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น. วันพุธที่ 6 มีนาคม ค.ศ.2019
โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข, คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น และ
คุณพ่อยอห์นปรีชา สหายแก่น ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 03 06

พิธีรับเถ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ วันพุธที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2019
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.,
คุณพ่อยอห์นปรีชา สหายแก่น และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, I.E.M.E.
ณ วัดน้อยแม่พระรับสาร อารามกาปูชิน อุดรธานี

2019 03 03

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.