วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ของสามเณรสันติราชา อุดรธานี ประจำปี 2561 และในปีการศึกษานี้ มีสามเณรใหม่ จำนวน 22 คน มาจากวัดต่าง ๆ ในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี รวมกับสามเณรเก่า 51 คน เป็นสามเณรทั้งหมด 73 คน พระคุณเจ้าได้ให้โอวาท, มอบเข็มกลัด เนคไทและคู่มือให้แก่สามเณร…พวกลูกสามเณรสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฏระเบียบของบ้านตามคู่มือที่ได้รับเป็นอย่างดี 
**ขอคำภาวนาเพื่อกระแสเรียกอันมั่นคงแก่พวกเขาทุกคน** ปัจจุบัน คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่อยู่ เป็นอธิการสถานฝึกธรรมสันติราชาอุดรธานี, คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น รองอธิการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018 มีพิธีปิดเดือนแม่พระ วันฉลองพระแม่มารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน เวลา 19.30 น. มีการสวดสายประคำ แห่พระรูปแม่พระและถวายช่อดอกไม้ ณ บ้านเณรสันติราชา อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิและคุณพ่อยอแซฟ วิชัย อ้วนเย็นดี

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ ** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

"28 ปี แห่งพระพร"
สุขสันต์วันครบรอบบวชเป็นพระสงฆ์
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ
เวลา 06.30 น. ณ บ้านมารดาพระสงฆ์ สังฆมณฑลอุดรธานี