2019 04 07

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.

2019 04 06

ฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือม จ.บึงกาฬ วันเสาร์ที่ 6 เมษายน ค.ศ.2019
เวลา 10.00 น. คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด เจ้าอาวาสนำบรรดาสัตบุรุษ
ทั้งผู้มาจากบ้านใกล้เรือนเคียง และ พ่อแม่พี่น้องผู้เดินทางมาจากที่ห่างไกล
ร่วมต้อนรับ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เวลา 10.30 พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราช ประธานพิธี
ในโอกาสนี้มีพี่น้องสัตบุรุษเข้ารับศีลกำลัง จำนวน 6 คน
หลังพิธี พระคุณเจ้าลือชัยได้ทำการเสก และ  มอบสายประคำเป็นที่ระลึก
ให้แก่ผู้เข้ารับศีลทั้ง 6 ท่าน ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์. นักบวช
และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษจะ รับประทานอาหารกลางวัน และ รับชมการแสดงภาคบ่ายร่วมกัน
* ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณพ่อเปโตร วินัย แสนงาม และ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี
ในโอกาสครบรอบ10 ปีแห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ ขอโมทนาคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระพรอันอุดม
เป็นกำลังแก่คุณพ่อทั้งสองในการดำเนินตนเป็นพระสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรเสมอไป

2019 04 05

พิธีเดินรูป 14 ภาค โดย คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
เวลา 19.30 น. วันศุกร์ที่ 5 เมษายน ค.ศ.2019

2019 03 31B

โครงการฝึกอบรมผู้นำนันทนาการ อบรมเด็กและเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
ทั้งทางทฤษฎี และ การปฏิบัติให้เข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความสามารถในการนำกิจกรรมนันทนาการได้เพิ่มขึ้น
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2019
ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี