2020 09 25

การอบรมครูคำสอนเต็มเวลาสังฆมณฑลอุดรธานี นำทีมโดย
คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ} คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์,
คุณพ่อมีคาแอล ณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์, คุณพ่อฟาม ดิงห์ ต๋วน, S.V.D.,
คุณครูเรืองชัย วรรณธัญญารัตน์ และ คุณครูกาญจนา ศรีเชียงหวาง
วันที่ 20 - 25 กันยายน ค.ศ.2020 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรมอุดรธานี

2020 09 23

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง นักบุญฮูนิเปโร เซอร์ร่า
องค์อุปถัมภ์ของคณะเซอร์ร่า โดย คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
หลังพิธีฯ พระสงฆ์, สามเณร และ สัตบุรุษสมาชิกคณะเซอร์ร่า อุดรธานี
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมรับชมการแสดงดนตรีจากน้องๆ เณร
วันพุธที่ 23 กันยายน ค.ศ.2020 เวลา 18.00 น. ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี

2020 09 20B

โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย อาทิตย์ที่เจ็ด "รู้และใช้สื่อ ในยุคปัจจุบัน"
โดย คุณครูพนิดา ผิวดื (สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี)
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน ค.ศ.2020 เวลา 9.30 น.
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 09 20A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี
และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช, บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษทั้งเด็ก และ ผู้ใหญ่
ร่วมรับประทานอาหารว่างจากซุ้มอาหาร, ซื้อขายสังฆภัณฑ์, เล่นเกมส์ และ
รับชมการแสดง จากน้องๆ เยาวชนอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
และ น้องๆ สามเณร ในกิจกรรม “หม่องนี่...หละม่วน”
พร้อมร่วมแสดงความยินดี และ อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ล่วงหน้า
แด่ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (พ่อแองเจโล) ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
(กิจกรรมเยาวชนจะมีในทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือน)