วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

บรรยากาศพิธีวางศิลาฤกษ์โรงยิม และพิธีเสกสนามเด็กเล่นอนุบาล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2017 เวลา 08.00 น. โดย คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ พร้อมกับบรรดาซิสเตอร์ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) คณะครู-นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติมากมาย ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

วันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม ค.ศ.2017 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

เดินทางมาเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชน วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านชาด ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

*พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. หลังพิธีฯ... พระคุณเจ้าได้ใช้โอกาสนี้สนทนา สอบถาม พูดคุยกับลูกวัดอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง ก่อนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

**ในภาคบ่าย คุณพ่อขาย C.Ss.R. เจ้าอาวาส ส่งศีลแก่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดได้ และได้เยี่ยมเยียนตามบ้านสัตบุรุษในชุมชน ไต่ถามถึงถามสารทุกข์สุขดิบกับพี่น้องอย่างใกล้ชิด...ขอโมทนาคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระพรอันอุดมให้แก่ชุมชนแห่งความเชื่อนี้เสมอไป ***ปัจจุบัน คุณพ่อขาย C.Ss.R. คณะพระมหาไถ่ เป็นเจ้าอาวาส***