2020 10 11A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 10 09

ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุดรธานีแผนกพัฒนาสังคม นำทีมโดย
คุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ ร่วมกับ มูลนิธิโคเออร์ คุณสุขปราณีย์ ดีระดา
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ นายประเสริฐ แสงเพชร
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบลูกสุกร และ ทุนทรัพย์ พร้อมอบรม ให้ความรู้-คำแนะนำ
วิธีการเลี้ยง, การบริหารจัดการ, การดู และ ป้องกันและรักษาโรคสุกรเบื้องต้น
ให้กับผู้พิการ และ ครอบครัว ผู้อยู่ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการไทย ปี 2020
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบรรดาผู้พิการ สร้างอาชีพให้คนพิการ
และ ผู้ดูแลคนพิการสามารถนำไปปฎิบัติประกอบการสร้างรายได้
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2020 ณ บ้านห้วยมะหรี่ หมู่ที่ 6 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

2020 10 07

พิธีสวดสายประคำ และ พิธีบูชาขอพระคุณฉลองแม่พระแห่งสายประคำ
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้า, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษร่วมแสดงความยินดีกับ
ซิสเตอร์เนย์ด้า โอรตีส ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการปฏิญาณตนในชีวิตนักบวช
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์บ้านหนองขาม จ.อุดรธานี

2020 10 04

ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ เวียงคุก จ.หนองคาย วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.2020
เวลา 09.30 น. คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R. เจ้าอาวาสวัดฯ
พร้อมพระสงฆ์, นักบวช, และ พี่น้องสัตบุรุษให้การต้อนรับ
อาร์ชบิชอปอันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ก่อนร่วมรับชมแสดงจากเหล่าน้องๆ เยาวชน และ บรรดาผู้สูงอายุ
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี พระคุณเจ้าเป็นประธานในพิธี
ในโอกาสนี้ มีน้องๆ เยาวชนเข้าพิธีรับศีลกำลังเป็นจำนวนทั้งสิ้น 16 คน
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าได้ทำการมอบ สร้อยกางเขนเป็นที่ระลึก
แก่น้องๆ ผู้รับศีล และ ทำการอวยพรให้แก่บรรดาสัตบุรุษผู้มาร่วมพิธี
ก่อนพระอัครสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ น้องๆ เยาวชนผู้รีบศีล
พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน