2020 08 31

การประชุมฝ่ายการศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี
นำโดย คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด ประธานฝ่ายการศึกษาคาทอลิก,
พิธีภาวนาเปิดการประชุม โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณพลอุดรธานี และ บรรยาย โดย ดร.ธนกิจ ไชยมาดี
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม ค.ศ.2020 ณ​ ศูนย์คริสตศาสนธรรมอุดรธานี

2020 08 30B

โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย อาทิตย์ที่สี่ "ขนมหวาน และ อาหารที่มีประโยชน์"
โดย คุณครูดาวเรือง อักษราภัคดี และ คุณครูวิไล ธนาสุวรรณ
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 9.30 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์

2020 08 30A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาสฯ,
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (พ่อแองเจโล), คุณพ่อเปาโล เปรมคุณโดน
และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น หลีงพิธีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
ของคุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน ผู้กำลังจะไปศึกษาต่อที่ จ.เชียงราย
ทางวัดได้ทำการมอบของขวัญร่วมแสดงความยินดีแก่คุณพ่อ ต่อด้วย
พระคุณเจ้าลือชัย ทำการมอบใบประกาศการแต่งตั้งให้แก่บรรดาสภาวัดชุดใหม่
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 08 23B

โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย อาทิตย์ที่สาม "ความสวยที่ทันสมัยในยุค 4 G"
โดย คุณครูมณฑา เส็งเจริญ วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 9.30 น.
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี