2019 04 28

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข, คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
และ คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.

2019 04 21

สมโภชปัสกา วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ค.ศ.2019 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.00 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข, คุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง
และ คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช แจกไข่ปัสกาแก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษทุกคน
ร่วมแสดงความยินดีในการกลับคืนพระชนมชีพพระเยซูเจ้า
*สุขสันต์วันปัสกา Happy Easter 2019

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.

2019 04 20

พิธีตื่นเฝ้าปัสกา พิธีแสงสว่าง เสกไฟ เสกน้ำ ประกาศพระธรรมล้ำลึกปัสกา
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมลฑลอุดรธานี ประธานพิธี
 เวลา 19.00 น. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ 20 เมษายน ค.ศ.2019
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 04 19

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2019 เวลา 16.00 น
พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป14ภาค) โดย
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
พิธีบูช่าขอบพระคุณ และ มัสการกางเขน โดย
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณพลอุดรธานี
 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี