ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีบูชาขอบพระคุณ
แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
----------------------------------------
วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 เวลา 08.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ.2018
วัดนักบุญเปโตรและเปาโล อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
ได้จัดฉลองวัดประจำปีโดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
พิธีบูชาขอบพระคุณ เริ่มเวลา 10.30 น.
พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และ สัตบุรุษ จากที่ต่างๆ
เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก
หลังพิธีพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์
และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
- ปัจจุบัน คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล,C.Ss.R. เป็นเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม ค.ศ.2018 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์
: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ,
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ … **
ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ.2018 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ได้จัดฉลองวัดประจำปีโดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
พิธีบูชาขอบพระคุณ เริ่มเวลา 10.30 น.
พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และ สัตบุรุษ จากที่ต่างๆ
เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก
เมื่อเสร็จสิ้นพิธี พระคุณเจ้าได้ทำการเสก และ มอบรูปนักบุญอันนา
ให้แก่บรรดาผู้มาร่วมงานที่มีนักบุญอันนาเป็นองค์อุปถัมภ์
เป็นที่ระลึกในโอกาสฉลองนักบุญอันนาในวันนี้
หลังพิธีพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์
และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
พร้อมรับชมการแสดงจากเหล่านักเรียน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี จ.อุดรธานี
- ปัจจุบัน คุณพ่อฟรังซิสโก วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม, C.M. เป็นเจ้าอาวาส