2020 04 13

พิธีบูชาขอบพระคุณอัฐมวารปัสกา โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล)
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน ค.ศ.2020 เวลา 06.30 น. ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) อุดรธานี

2020 04 12

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่อฟรังซิสโก วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น. ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) อุดรธานี
*สุขสันต์วันปัสกา Happy Easter 2020

2020 04 11

พิธีตื่นเฝ้าปัสกา พิธีแสงสว่าง เสกไฟ เสกน้ำ  ประกาศพระธรรมล้ำลึกปัสกา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณพลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่อฟรังซิสโก วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน ค.ศ.2020 เวลา 19.00 น. ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) อุดรธานี

2020 04 10

พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป14ภาค), พิธีบูชาขอบพระคุณ และ นมัสการกางเขน
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณพลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่อฟรังซิสโก วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม, C.M.
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน ค.ศ.2020 เวลา 14.30 น. ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) อุดรธานี