2019 12 16

พิธีนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า คืนที่ 2 โดย คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2019 เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 12 15B

พิธีนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า คืนที่ 1 โดย คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.2019 เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 12 15A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสวัดฯ ร่วมกับ คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 12 14

ฉลองวัดนักบุญยูดาห์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.2019
เวลา 09.30 น. คุณพ่อเปโตร ประวัติ ญวนเหนือ เจ้าอาวาสวัดฯ ร่วมกับ
พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ, สามเณร, คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
ให้การต้อนรับพระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยขบวนแห่ และ การแสดงต่างๆ จากคณะครู และ น้องๆ นักเรียน
เวลา 10.00 น. พระคุณเจ้าทำพิธีเสกรูปแม่พระที่บริเวณประตูวัด
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช. คณะครู, นักเรียน และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ
รับประทานอาหารกลางวันและ รบชมการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพเชื่อมสัมพันธ์ร่วมกัน