2019 01 01

พิธีบูชาขอพระคุณสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า (วันขึ้นปีใหม่)
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธี
วันอังคารที่ 1 มกราคม ค.ศ.2019 เวลา 9.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ในโอกาสนี้เอง พระคุณเจ้า ได้ให้โอวาทและอวยพรปีใหม่แก่ทุกคน
เพื่อการเริ่มต้นปีใหม่ในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องของเรา
***สุขสันติวันปีใหม่ 2019***

2018 12 31

พิธีกรรมทำวัตรเย็น ขับบทเพลงขอบพระคุณ และ อวยพรศีลมหาสนิท
เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับปีเก่าที่ผ่านมา และ ขอพรสำหรับปีใหม่
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2018 เวลา 17.00 น.
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นคุณพ่อผู้เทศ
ณ วัดน้อยแม่พระรับสาร (อารามกาปูชินอุดรธานี)

2018 12 30

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม ค.ศ.2018
เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน, คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
และ คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.

2018 12 29

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเสกวัดแม่พระลูกประคำ (หลังการบูรณะ),
ฉลอง 60 ปี โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย และ
25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เป็นประธานพิธี ร่วมกับ พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี วันเสาร์ที่​ 29​ ธันวาคม​ ค.ศ.2018​
ณ​ วัดแม่พระลูกประคำ​ เวียงคุก​ อ.เมือง​ จ.หนองคาย
ในโอกาสนี้ มีเยาวชนชายหญิงได้รับศีลกำลังจำนวน 28 คน