วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017 เวลา 11.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดการประชุม ตุ้มโฮมไทยคริสต์ วิถีชีวิตศิษย์พระเยซู ครั้งที่ 7 โดย คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราช สังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธี ...

และมีพิธีส่งมอบสัญญาลักษณ์ ให้แก่คุณพ่อคำดี ทองมาก สังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานวิถีชุมชนวัดครั้งที่ 8

บรรยากาศวันฉลองวัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อ.เมือง จ.เลย ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 มีคุณพ่อเบน คาทานัส, O.M.I. เป็นเจ้าอาวาส

เวลา 09.30 น. ต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ซึ่งเป็นประธานในพิธี โดยวงโยธวาทิต จากนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เลย ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคุณพ่ออุดม ดีเลิศประดิษฐ์ ผู้อำนวยการวง และนางมยุรี ถิ่นวัลย์ รองผู้อำนวยการวง มีพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและคณะ รวมทั้งพี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ได้ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในโอกาสนี้จำนวนมาก

เวลา 10.30 น. ทุกคนร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ในพิธีบูชาขอบพระคุณ

ในโอกาสนี้ นักเรียนชาย-หญิง และสัตบุรุษ รวม 9 คน ได้รับศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก...มีการกล่าวปฏิญาณตนของคณะสภาภิบาล นำโดย คุณพ่อเบน คาทานัส เจ้าอาวาส และมอบเกียรติบัตรให้คณะสภาวัด, ผู้รับศีลฯ และถวายช่อดอกไม้พระคริสตกษัตริย์

หลังพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมชมการแสดงจากเยาวชนบ้านมารีย์, บ้านท่าบม, เด็กคำสอน นักเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย และมหาไถ่ศึกษาท่าบม

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน : ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.2017 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และคุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา  08.00 และ 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++