2019 12 18C

พิธีนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า คืนที่ 4 โดย คุณพ่อสเตเฟน​ วุฒิชัย​ จันทรักษ์​
วันพุธที่ 18 ธันวาคม ค.ศ.2019 เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 12 18B

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันครูคำสอนไทย วันพุธที่ 18 ธันวาคม ค.ศ.2019
เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์ และ บรรดาครูคำสอน
ร่วมงานเลี้ยงคริสตมาสครูคำสอนสังฆมณฑลอุดรธานี
ในโอกาสนี้ เหล่าครูคำสอนร่วมผูกข้อมือ ให้คำอวยพร และ ส่งคำอำลาแก่
คุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง ผู้จัดการศูนย์คริสตศาสนธรรมฯ ซึ่งจะย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และ ผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ท่าบม อ.เชียงคาน จ.เลย
และ ผูกข้อมือให้ต้อนรับคุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ ผู้มาดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดการศูนย์คริสตศาสนธรรม (ศูนย์คำสอน-ศูนย์ประกาศข่าวดี) สังฆมณฑลอุดรธานี

2019 12 18A

พิธีบูชาขอบพระคุณครบรอบ 2 ปี สู่อ้อมพระหัตถ์พระเป็นเจ้า พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.
โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
วันพุธที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2019  เวลา 6.30 น. ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน)

2019 12 17

พิธีนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า คืนที่ 3 โดย คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.2019 เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี