2019 04 20

พิธีตื่นเฝ้าปัสกา พิธีแสงสว่าง เสกไฟ เสกน้ำ ประกาศพระธรรมล้ำลึกปัสกา
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมลฑลอุดรธานี ประธานพิธี
 เวลา 19.00 น. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ 20 เมษายน ค.ศ.2019
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 04 19

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2019 เวลา 16.00 น
พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป14ภาค) โดย
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
พิธีบูช่าขอบพระคุณ และ มัสการกางเขน โดย
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณพลอุดรธานี
 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 04 18

พิธีล้างเท้าอัครสาวก และ เฝ้าศีลฯ วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ที่​ 18​ เมษายน​ ค.ศ.2019​
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ​ลือชัย​ ธาตุวิสัย​ ประธานพิธี​
ณ​ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์​อุดรธานี

2019 04 17

พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลบวช และ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ สังฆมณฑลอุดรธานี
วันพุธที่ 17 เมษายน 2019 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี