เรื่องความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูก ระหว่างคุณพ่อไมเกิ้ล ประสิทธิ์ ไกรโหล กับเด็กหญิงศิริรักษ์ จักรโสภา และเด็กชายชนาศิษฎ์ บุดดา

พิธีแห่ศีลมหาสนิท โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานีวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.00 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ร่วมกับคุณพ่อวิชัย อ้วนเย็นดี, คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์, คุณพ่อปรีชาสหายแก่นและคุณพ่อปิยพงษ์ ลือเลื่อง

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี
ร่วมกับคุณพ่อวิชัย อ้วนเย็นดี, คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์, คุณพ่อปรีชาสหายแก่นและคุณพ่อปิยพงษ์ ลือเลื่อง

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ ** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ของสามเณรสันติราชา อุดรธานี ประจำปี 2561 และในปีการศึกษานี้ มีสามเณรใหม่ จำนวน 22 คน มาจากวัดต่าง ๆ ในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี รวมกับสามเณรเก่า 51 คน เป็นสามเณรทั้งหมด 73 คน พระคุณเจ้าได้ให้โอวาท, มอบเข็มกลัด เนคไทและคู่มือให้แก่สามเณร…พวกลูกสามเณรสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฏระเบียบของบ้านตามคู่มือที่ได้รับเป็นอย่างดี 
**ขอคำภาวนาเพื่อกระแสเรียกอันมั่นคงแก่พวกเขาทุกคน** ปัจจุบัน คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่อยู่ เป็นอธิการสถานฝึกธรรมสันติราชาอุดรธานี, คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น รองอธิการฯ