2019 08 12

บรรยาย 350 ปี มิสซังสยาม และ 125 ปี ชุนชนแห่งความเชื่อ
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.2019 เวลา 8.30 น. - 15.00 น.
โดย คุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์ และ คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R.
ณ วัดแม่พระลูกประคำ เวียงคุก จ.หนองคาย

2019 08 11

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
โอกาสนี้ เวลา 08.00 น. พระคุณเจ้าลือชัยทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
และ ร่วมกิจกรรมถวายพระพร และ กราบขอบพรจากบรรดาคุณแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.30 น. วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม ค.ศ.2019
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 08 10

ฉลองวัดนักบุญกลารา บ้านปักหมู ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.2019 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
หลังพิธี พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 08 05

รายนามกรรมธิการฝ่ายสังฆมณฑลอุดรธานี (ประกาศ ณ วันที่จันทร์ที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.2019)