2019 01 13

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.

2019 01 09

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเข้าเงียบ และ การถวายคำสัญญาต่อหน้าพระสังฆราช
ก่อนรับการบรรพชา ของ สังฆานุกรเปโตร สดใส จันทร์โลมา
วันพุธที่ 9 มกราคม ค.ศ.2019 เวลา 11.30 น. ณ วัดน้อย บ้านมารดาพระสงฆ์ อุดรธานี

2019 01 06

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
ในโอกาสนี้ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของพระศาสนจักร
เด็กหญิงมารีอา มักดาเลนา เอริก้า ซานโตส
และ ขอร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวผู้รับพิธีล้าง
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.

2019 01 05

ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร
บ้านห้วยเล็บมือ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม ค.ศ.2019
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธี
โอกาสนี้มีเยาวชนรับศีลกำลังจำนวน 22 คน
และ รับศีลมหาสนิทครั้งแรก จำนวน 26 คน

: วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร
บ้านห้วยเล็บมือ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
ปัจจุบัน คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด เป็นเจ้าอาวาส
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 07.00 น.
วันอาทิตย์ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.30 น.