วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล จ.หนองบัวลำภู…พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษทั้งใกล้และไกลมาร่วมเป็นกำลังใจและแบ่งปันความชื่นชมยินดีในโอกาสนี้เป็นจำนวนมาก

หลังพิธีฯ ทุกคนรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมชมการแสดงต่าง ๆ หลากหลายชุด รวมทั้งการแข่งขันฟุตบอล ทีมบ้านเณรสันติราชา ทีมเยาวชนบ้านไผ่สีทอง ฯลฯ ปัจจุบัน วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู มีคุณพ่อฟาม ดิงห์ ต๋วน, SVD เป็นเจ้าอาวาส มีมิสซาทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา 08.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ“คุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ” ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ฉลองวัดประจำปี วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง จ.บึงกาฬ

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2018 งานฉลองวัดประจำปีและรับพรสงฆ์ใหม่ โดย คุณพ่อเปโตร วันฉลองบุราณ ประธานในพิธี

มีพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก... ปัจจุบัน คุณพ่อบัวทอง บุญทอด เป็นเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน ค.ศ.2018 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับคุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ,
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ … **
ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++