2020 11 04

การประชุมสัมนาในหัวข้อ "ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21"
โรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 1
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการประชุม โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
บรรยาย โดย คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี,
คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด ประธานฝ่ายการศึกษาคาทอลิก และ ดร.ธนกิต ไชยมาดี
วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

2020 11 01B

พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ โดย คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ
อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
หลังพิธีฯ พระสงฆ์ ภาวนาเสกป่าศักดิ์สิทธิ์ เดินอวยพรผู้ล่วงลับตามหลุมที่พวกเขาใช้เป็นที่พักผ่อน
รอการกลับคืนชีพในวันที่พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง
ละ อวยพรแก่พ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน บรรดาครอบครัว และ
เหล่าญาติมิตร ผู้มาสวดภาวนาอุทิศแก่พวกเขา ปิดท้ายด้วย คณะพระสงฆ์, นักบวช และ
พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 เวลา 16.00 น.
ณ สุสานคาทอลิก สักวันวิลล่า อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 11 01A

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชนักบุญทั้งหลายและ พิธีเสกป่าศักดิ์สิทธิ์ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง
เวลา 07.00 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าภาวนาเสกป่าศักดิ์สิทธิ์ ก่อนพระสงฆ์ จะออกเดินอวยพรผู้ล่วงลับตามหลุม
ที่พวกเขาใช้เป็นที่พักผ่อนรอการกลับคืนชีพในวันที่พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง
และ บรรดาครอบครัวญาติมิตรผู้มาสวดภาวนาอุทิศแก่พวกเขา
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 ณ สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์บ้านโพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

2020 10 31

พิธีสวดสายประคำ และ พิธีบูชาขอบพระคุณภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (วันจุดเทียน)
โดย คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2020
 เวลา 19.00 น. ณ สุสาน สักวันวิลล่า อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี