2020 06 21

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวสฯ
คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ในโอกาสนี้ เหล่าสามเณรใหญ่สังฆมณฑลอุดรธานี
ทำการรื้อฟื้น และ แสดงความตั้งใจปฏิญาณตน ตอบรับกระแสเรียกการเป็นสงฆ์
ต่อหน้าบิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย และ รับฟังโอวาสจากพระคุณเจ้า
ขอโมทนาองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงอวยพระพร ประทานการคุ้มรอง
และ นำทางพวกเขาให้ได้บรรลุเป้าหมายสำเร็จตามคำปฏิญาณ

2020 06 14

พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาสฯ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล)
คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 06 07

พิธีบูชาขอบพระคุณสมพระตรีเอกภาพ โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี, คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล) และ คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ในโอกาสนี้มีสัตบุรุษเข้ารับพิธีล้างจำนวน 2 คน และ เข้าพิธีรับศีกำลังจำนวน 3 คน
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับศีลทั้ง 4 ร่วมกับบรรดาครอบครัว และ ผองเพื่อน
พร้อมให้การต้อนรับ เอลิซาเบธ อารดา ใสโยธา และ ยอแซฟ จีรศักดิ์ รัตชาติ เข้าสู่พระศาสนาจักร
หลังพิธีฯ ทางวัดได้ทำการมอบขอเป็นที่ระลึกอำลา คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน อดีตเจ้าอาวาสฯ
และ ต้อนรับ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาสคนใหม่ของอาสนวิหารฯ
และ คุณพ่อเปาโล เปรม คณุโดน ผู้ช่วยงานอภิบาล
ขอโมทนาองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรง อวยพระพร ประทานการคุ้มรอง
และ นำทางทั้งเหล่าผู้เข้ารับศีล และ คุณพ่อพระสงฆ์ตลอดไป

2020 05 31

พิธีบูชาขอบพระคุณสมพระจิตเจ้า โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล)
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี