2020 01 19

พิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2020 01 18

ฉลองวัดนักบุญยอห์น นอยมันส์ บ้านภูสวาท จ.บึงกาฬ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2020
เวลา 10.15 น. สัตบุรุษให้การต้อนรับ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุสังฆมณฑลลุดรธานี
ณ บริเวณหน้าซุ้มประตูทางเข้าวัดโอกาสนี้พระคุณเจ้าได้เดินพบปะ และ อวยพรแก่บรรดาพ่อแม่พี่น้อง
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราช เป็นประธานในพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลาวันร่วมกัน

2020 01 12

พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2020 01 11

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกวัดใหม่ และ ฉลองวัดประจำปี
วัดนักบุญทั้งหลาย บ้านม่วงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 11 มกราคม ค.ศ. 2020
เวลา 10.00 น. คุณพ่อโทมัส ต๊วน ตร่อง ฮา, C.Ss.R. เจ้าอาวาสฯ
และ สัตบุรุษร่วมกันให้การต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ด้วยขบวนแห่ และ การแสดง
ก่อนพระคุณเจ้าจะเป็นตัวแทนมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดพิธีในวันนี้
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชทำการตัดริบบิ้นเปิดวัด และ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าทรงเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้แก่บรรดา
ผู้มีจิตศรัทธาที่มีส่วนร่วมสนับสนุนในการสร้างวัดหลังใหม่แห่งนี้
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ  พี่น้องสัตบุรุษจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน