2020 08 23A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาสฯ,
คุณพ่อเปาโล เปรมคุณโดน และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลีงพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช, บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษทั้งเด็ก และ ผู้ใหญ่
ร่วมรับประทานอาหารว่างจากซุ้มอาหาร, ซื้อขายสังฆภัณฑ์, เล่นเกมส์, วาดภาพระบายสี,
รับชมการแสดง และ ดนตรี ในกิจกรรม “หม่องนี่...หละม่วน”
โดย น้องๆ เยาวชนอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
(กิจกรรมเยาวชนจะมีในทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือน)

2020 08 22

พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลบวช และ พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ สังฆมณฑลอุดรธานี
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 08 20

การประชุม​กลุ่มพระเมตตา​ สังฆมณฑลอุดรธานี​ วันพฤหัสบดีที่​ 20​ สิงหาคม​ ค.ศ.2020
เวลา 10.00 - 13.30 น ณ​ ศูนย์คริสตศาสนธรรมอุดรธานี
พิธีเปิด โดย บิชอปยอแซฟ​ ลือชัย​ ธาตุวิสัย​ ประมุขสังฆมณฑลดุรธานี
ต่อด้วยการบรรยายจาก คุณพ่อลูกา พัฒนา, คุณเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์
และ  คุณพ่อออกัสติน ไพบูลย์ อุดมเดช, C.Ss.R. ปิดท้ายด้วยการสวดพระเมตตา
ก่อนพระสงฆ์ และ พี่น้องสัตบุรุษผู้มาร่วมประชุมจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2020 08 18

บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมงานและประกาศเจตนารมณ์ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี
“ฮักมั่นอุดรธานี เมืองคนดี มีคุณธรรม”
เพื่อเป็นการรวมพลังของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ทหาร, ตำรวจ, ภาครัฐ, เอกชน,
ผู้นำศาสนาพุทธ, คริสต์, อิสลาม, นักเรียน, นักศึกษา
และ ประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ มิซซังคาทอลิกอุดรธานี (มูลนิธิคาทอลิกสงเคราะห์อุดรธานี)
ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อสนององค์ความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ในงานมีกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าชม
ได้ร่วมสนุกและมอบของที่ระลึกให้กับผู้มาเยี่ยมชม
สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมากมาย
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ หอประชุมธนกร ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ อ.เมือง จ.อุดรธานี