2020 04 09

พิธีบูชาขอบพระคุณวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน ค.ศ.2020 เวลา 19.00 น.
ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) อุดรธานี

IMG 6218

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์พระมหาทรมาน (แห่ใบลาน)
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) อุดรธานี

ประกาศจากสังฆมณฑลอุดรธานี
พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ตรีวารปัสกา และ อัฐมวารปัสกาในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19

2020 03 31

2020 03 29

พิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล)
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) อุดรธานี