วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน : ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.2017 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และคุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา  08.00 และ 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.2017 เวลา 09.30 น. คุณพ่อขาย C.Ss.R. เจ้าอาวาส พร้อมพี่น้องสัตบุรุษทั้งใกล้และไกล ร่วมต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี โดยมีขบวนแห่จากนักเรียน โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) ฟ้อนต้อนรับด้วยความอบอุ่น จากนั้น พระคุณเจ้าฯ มอบรูปแม่พระแก่คริสตชนบ้านม่วง 20 ครอบครัว และร่วมบันทึกภาพก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. หลังพิธีมิสซา มีพิธีเสกแม่พระที่บริเวณแท่นแม่พระด้านหน้าวัดและถวายช่อดอกไม้ เสร็จพิธีฯ รับประทานอาหารร่วมกันพร้อมชมการฟ้อนรำ จากนักเรียน ร.ร.บ้านสาวะถีฯ, ฟังเพลงจากน้องก้อย กัลยา (Koi The Voice Kids) และชมการแสดงหมอลำหุ่นสินไซน้อย 100 ปี จากนักเรียน ร.ร.บ้านสาวะถีฯ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และคุณพ่อปรีชา ศิลาโคตร : ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา  08.00 และ 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++