2019 05 14

สัมมนาเตรียมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม100 พระคุณเจ้าโปรดม คุณพ่อเกโก
โดยคุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น.
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.2019 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี

2019 05 12

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา และ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูล
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข, คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ
และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 05 05B

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 หลังพิธีบูชาขอพระคุณ เวลา 9.30 น.
พิธีผูกข้อต่อแขน ผูกพันแน่นแฟ้น แสดงถึง ความรัก ความห่วงใย
จากพี่น้องสัตบุรุษอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ในการร่วมกล่าวคำอำลากับ คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน
พระสงฆ์คณะธรรมทูตแห่งสเปน ผู้เข้ามาแพร่ธรรม ทำงานในสังฆมณฑลอุดรธานี
ตลอดระยะเวลา 28 ปี ที่ท่านดูแล, เอาใจใส่, มุ่งมั่น และ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในงานต่าง ๆ
บัดนี้ ถึงคราวที่ท่านจะต้องเดินทางกลับประเทศสเปน ขอพระมารดานิจจานุเคราะห์
องค์อุปถัมภ์ของสังฆมณฑลอุดรธานี วอนขอพระพร และ พระหรรษทานขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ให้ปกป้อง, พิทักษ์ และ รักษาให้คุณพ่อมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง
เป็นผู้รับใช้พระวาจาซึ่งประทานชีวิตอย่างมั่นคงต่อไป

2019 05 05A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกาวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน, คุณพ่อเฟอร์มิน ริโนอา และ คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ในโอกาสนี้ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ขอพระศาสนจักร
เด็กหญิงอันนา จุฑารัตน์ ไชยปาน และ เด็กหญิงแคทเธอรีน เกรซ แอ๊บบาเดสซ่า ผู้เข้ารับพิธีล้างในวันนี้
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงอวยพระพร ประทานการคุ้มรองและ นำทางพวกแก่เขาจากนี้ และ ตลอดไป

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น