พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น.

โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี,

ปัจจุบัน คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด เจ้าอาวาส

 

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15, 08.00, 17.00 น.

++การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.++

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2017 พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อปรีชา ศิลาโคตร รองอธิการบ้านเณรสันติราชา มีครูคำสอนเข้าร่วมอบรม 36 ท่าน ปัจจุบัน คุณพ่อปิยพงษ์ ลือเลื่อง เป็นผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรม อุดรธานี ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลอุดรธานี