ฉลองวัดประจำปี วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง จ.บึงกาฬ

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2018 งานฉลองวัดประจำปีและรับพรสงฆ์ใหม่ โดย คุณพ่อเปโตร วันฉลองบุราณ ประธานในพิธี

มีพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก... ปัจจุบัน คุณพ่อบัวทอง บุญทอด เป็นเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน ค.ศ.2018 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับคุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ,
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ … **
ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน ค.ศ.2018 คณะพลมารีย์ สังฆมณฑลอุดรธานีจัดฉลองแม่พระบังเกิด ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานีโดยมีการประชุมคอมีเซียม เวลา 08.30 น.

พิธีบูชาขอบพระคุณ เริ่มเวลา 10.30 น.โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

มีพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษร่วมโมทนาคุณพระเจ้าจำนวนมาก

หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าได้จุดเทียน สวดบทสรรเสริญแม่พระ ตัดเค้กและถวายช่อดอกไม้แด่พระแม่มารีย์ 

วันอาทิตย์ที่ 9กันยายน ค.ศ.2018 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับคุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี
: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ,
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ … **
ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++