2019 04 05

พิธีเดินรูป 14 ภาค โดย คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
เวลา 19.30 น. วันศุกร์ที่ 5 เมษายน ค.ศ.2019

2019 03 31B

โครงการฝึกอบรมผู้นำนันทนาการ อบรมเด็กและเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
ทั้งทางทฤษฎี และ การปฏิบัติให้เข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความสามารถในการนำกิจกรรมนันทนาการได้เพิ่มขึ้น
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2019
ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

2019 03 31

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.

2019 03 30

ฉลองวัดนักบุญยอห์น​ นอยมันม์ บ้านภูสวาท​ อ.บุ่งคล้า​ จ.บึงกาฬ
วันเสาร์ที่​ 30 ​มีนาคม​ ค.ศ. 2019 พิธีบูชาขอบพระคุณ​ โดย
พระสังฆราชยอแซฟ​ ลือชัย​ ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช. พระสงฆ์, นักบวช
และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน