2019 12 10

ฉลอง 10 ปี ซิสเตอร์คณะนักบุญดอมินิกที่ทำงาน ณ สังฆมณฑลอุดรธานี
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.2019 ณ บ้านแม่พระสายประคำ บ้านขาม อ.เมือง จ.อุดรธานี
เวลา 09.00 น. บรรดาซิสเตอร์, พระสงฆ์ และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษให้การต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยการแสดงจากน้องๆ เด็กเล็ก และ เยาวชน บ้านขาม
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าลือชัยเป็นประธานในพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, ซิสเตอร์, บรรดานักบวช,
น้องๆ เด็กบ้านขาม และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 12 08

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
โดย คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร ร่วมกับ
 คุณพ่อสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์ และ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ เนื่องโอกาสที่วันนี้เป็นพิธีบูชาขอบพระคุณ
ครั้งแรก ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ของสองสงฆ์ใหม่
คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร และ คุณพ่อสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์
ทางสภาวัดได้ร่วมแสดงความยินดี และ มอบของขวัญเป็นที่ระลึกแก่คุณพ่อทั้งสอง
ปิดท้ายด้วยพระสงฆ์ใหม่ทำการอวยพรให้แก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษผู้มาร่วมพิธี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 12 07

ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.2019
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
หลังพิธี พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช เหล่าสามเณรจากทั้ง
 อุดรธานี, ท่าแร่, นครราชสีมา, และ สุราษฎร์ธานี,
ผู้ปกครองสามเณร และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ
รับประทานอาหารกลางวัน และ รับชมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ร่วมกัน

2019 12 06

วจนพิธีกรรม-แห่พระรูปองค์สันติราชา โอกาสเตรียมฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม ค.ศ.2019 ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี
เวลา 18.30 น. คุณพ่อสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์ ประธานในพิธี ร่วมกับ
พระสงฆ์, นักบวช, สามเณร และ พี่น้องสัตบุรุษแห่พระรูปองค์สันติราชาเข้าสู่ศาลา
เพื่อประกอบวจนพิธีกรรม โดยมี คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร เป็นผู้เทศน์
ปิดท้ายด้วยการถวายดอกไม้แด่องค์สันติราชา องค์อุปถัมภ์ของบ้านเณร
หลังพิธีฯ พระสงฆ์, นักบวช, สามเณร และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ
ร่วมรับชมการแสดง จากน้องๆ สามเณร, บรรดาผู้ปกครอง และ
น้องๆ เยาวชนทั้งจากท่าบม, บ้านขาม และ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี