2018 12 25

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.2018
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี

2018 12 24D

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองคืนสมโภชพระคริสตสมภพ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.2018
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี
หลังฯ พิธี พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษ
ให้การสักการะองค์พระกุมาร และ รับประทานอาหารว่างร่วมกัน

2018 12 24C

การแสดงละครการบังเกิดพระกุมารเยซูโอกาสฉลองคืนสมโภชพระคริสตสมภพ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.2018 โดย นักเรียนโรงเรียนเซ็นเมรี่ อุดรธานี

2018 12 24B

พิธีเปิด และ การแสดงในโอกาสฉลองคืนสมโภชพระคริสตสมภพ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.2018
เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีกล่าวเปิดงาน ตามด้วยการแสดง
โดย นักเรียนโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อุดรธานี
ต่อด้วย การร้องเพลง และ เต้นประกอบเพลงคริสต์มาส
โดย สามเณรสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี
ปิดท้ายด้วยการแสดง ซิมโฟนี่ ออร์เคสตร้า
โดย นักเรียนโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี