งานอาซีแอส 2019 (ACIES 2019) คณะพลมารีย์ สังฆมณฑลอุดรธานี
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม ค.ศ.2019 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
เวลา 8.30 น. ประชุมคอมีเซียมในศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์
เวลา 10.00 น. ถ่ายรูปแต่ละเปรสิเดียมที่บุษบกแม่พระ
ก่อนเริ่มขบวนแห่แม่พระจากศาลาเข้าสู่อาสนวิหารฯ
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ และ พิธีอาซีแอส
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช. พระสงฆ์, นักวบวช, คณะพลมารีย์,
และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)