วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 หลังพิธีบูชาขอพระคุณ เวลา 9.30 น.
พิธีผูกข้อต่อแขน ผูกพันแน่นแฟ้น แสดงถึง ความรัก ความห่วงใย
จากพี่น้องสัตบุรุษอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ในการร่วมกล่าวคำอำลากับ คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน
พระสงฆ์คณะธรรมทูตแห่งสเปน ผู้เข้ามาแพร่ธรรม ทำงานในสังฆมณฑลอุดรธานี
ตลอดระยะเวลา 28 ปี ที่ท่านดูแล, เอาใจใส่, มุ่งมั่น และ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในงานต่าง ๆ
บัดนี้ ถึงคราวที่ท่านจะต้องเดินทางกลับประเทศสเปน ขอพระมารดานิจจานุเคราะห์
องค์อุปถัมภ์ของสังฆมณฑลอุดรธานี วอนขอพระพร และ พระหรรษทานขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ให้ปกป้อง, พิทักษ์ และ รักษาให้คุณพ่อมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง
เป็นผู้รับใช้พระวาจาซึ่งประทานชีวิตอย่างมั่นคงต่อไป

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)