View the embedded image gallery online at:
http://udondiocese.org/udondiocese/641-2020-13#sigFreeId1c0ec17da7

ฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือม อ.เมือง จ.บึงกาฬ วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม ค.ศ.2020
 เวลา 10.00 น. บรรดา พระสงฆ์, นักบวช, และ สัตบุรุษ ให้การต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยการแสดงจากเหล่าพี่น้องสัตบุรุษ และ น้องๆ เยาวชน
ก่อนพระคุณเจ้าจะเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสภาภิบาลวัดนักบุญอักแนสทั้งชุดเก่า และ ใหม่
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชประธานพิธี
ในโอกาสนี้ มีน้องๆ เยาวชน และ พี่น้องสัตบุรุษ เข้าพิธีรับศีลกำลังเป็นจำนวนทั้งสิ้น 21 คน
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าลือชัย ทำการเสก และ มอบสายประคำ เป็นระลึกให้แก่บรรดาผู้เข้าพิธีรับศีลกำลังในวันนี้
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)