View the embedded image gallery online at:
http://udondiocese.org/udondiocese/699-2020-24#sigFreeId6fb3697145

ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุดรธานี คุณพ่อยอห์นบัปติต์ ปรีชา ศิลาโคตร
พร้อมคุณนิราศ ศิริชัย เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาอุดรธานี
ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563
ในโครงการส่งเสริม และ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.2020 เวลา 09.30 น.
ณ ศาลากลาง บ้านห้วยมะหรี่ ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)