พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพื่อเทิดเกียรติแด่แม่พระ
โดย คุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ
และ การถวายช่อดอกไม้แด่รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน ค.ศ.2020 เวลา 19.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ุ ดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)