คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน นำทีมครูคำสอน และ เยาวชนอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
มาพบปะเยาวชนศูนย์บ้านหนองขามเพื่อร่วมในกิจกรรมเยาวชนสัญจร แบ่งปันรอยยิ้ม และ น้ำใจให้ชุมชน
น้องๆ เยาวชนประกอบกิจกรรมละลายพฤติกรรม, แบ่งกลุ่มระดมความคิด, เล่นเกมสันทนาการ
รับชมการเล่นดนตรีส่งความสุข และ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.2020 ณ ศูนย์บ้านหนองขาม จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)