โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย อาทิตย์ที่ห้า "ศาสนาพาสุขใจ แบบลัลลา" โดย ซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน ค.ศ.2020 เวลา 9.30 น.
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์  อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)