กิจกรรมเยาวชนสัญจร วันเสาร์ที่ 26 กันยายน ค.ศ.2020
เยาวชนอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี นำน้องๆ สามเณร
ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมคุณธรรม ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี
ก่อนแวะเยี่ยมเยี่ยน, มอบของขวัญ, เล่นดนตรี และ ส่งความสุข
แก่บรรดาพ่อแม่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชรา จังหวัดอุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)