View the embedded image gallery online at:
http://udondiocese.org/udondiocese/757-2020-44#sigFreeIdcf04e4727f

พี่นย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุดรธานีแผนกพัฒนาสังคม นำทีมโดย
คุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ ร่วมกับ มูลนิธิโคเออร์ คุณสุขปราณีย์ ดีระดา
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ นายประเสริฐ แสงเพชร
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบลูกสุกร และ ทุนทรัพย์ พร้อมอบรม ให้ความรู้-คำแนะนำ
วิธีการเลี้ยง, การบริหารจัดการ, การดู และ ป้องกันและรักษาโรคสุกรเบื้องต้น
ให้กับผู้พิการ และ ครอบครัว ผู้อยู่ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการไทย ปี 2020
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบรรดาผู้พิการ สร้างอาชีพให้คนพิการ
และ ผู้ดูแลคนพิการสามารถนำไปปฎิบัติประกอบการสร้างรายได้
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2020 ณ บ้านห้วยมะหรี่ หมู่ที่ 6 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)