View the embedded image gallery online at:
http://udondiocese.org/udondiocese/794-2020-51#sigFreeId8d68885392

พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ โดย คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ
อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
หลังพิธีฯ พระสงฆ์ ภาวนาเสกป่าศักดิ์สิทธิ์ เดินอวยพรผู้ล่วงลับตามหลุมที่พวกเขาใช้เป็นที่พักผ่อน
รอการกลับคืนชีพในวันที่พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง
ละ อวยพรแก่พ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน บรรดาครอบครัว และ
เหล่าญาติมิตร ผู้มาสวดภาวนาอุทิศแก่พวกเขา ปิดท้ายด้วย คณะพระสงฆ์, นักบวช และ
 พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 เวลา 16.00 น.
ณ สุสานคาทอลิก สักวันวิลล่า อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)