View the embedded image gallery online at:
http://udondiocese.org/udondiocese/801-2020-53#sigFreeIdc94e638648

ฉลองวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล เวลา 09.30 น. คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
เจ้าอาวาสวัดฯ ร่วมกับบรรดานักบวช, พี่น้องสัตบุรุษ, คณะครู และ นักเรียน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ให้การต้อนรับบิชอปยอแซฟ ลือชับ ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ด้วยการแสดงที่บริเวณลานหน้าวัดแม่พระฟาติมา
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย บิชอปลือชัย เป็นประธานในพิธี
โอกาสนี้ มีเยาวชนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และ เข้าพิธีรับศีลกำลังจำนวน 6 คน
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าทำการเสก และ มอบสายประคำเป็นที่ระลึกให้แก่น้องๆ ผู้รับศีล
ก่อน บิชอป, พระสงฆ์, นักบวช, คณะครู, นักเรียน และ บรรดาพี่น้องสัตบุรุษจะ
รับประทานอาหารกลางวัน และ รับชมการแสดง จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ร่วมกัน
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 ณ วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)