พิธีฝังร่าง ยอห์น ขาน ลือเลื่อง (บิดาของคุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง)
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2021 ณ สุสานพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)