พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดซีนอดระดับเขตศาสนปกครองอุดรธานี
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม ค.ศ.2021 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)