คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุดรธานี
พร้อมเจ้าหน้าที่จาก อบต.นาไหม, เยาวชนจากมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย,
เยาวชนจากวัดพระศรีชุมพาบาล บ.ดอนหวาย  หนองคาย,
สัตบุรุษจากบ้านปักหมู, บ้านนาสิงห์ และ ชุมชนบ้านทุ่งกว้างพัฒนา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
นำน้องๆ เยาวชน พ่อแม่ผู้สูงอายุ และ พี่น้องสัตบุรุษ
ร่วมกิจกรรมทำนา "วิถีไทย คนสามวัย ใส่ใจอินทรีย์"
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา
ให้เด็กๆ ในชุมชนเมืองซึ่งไม่เคยเห็นต้นข้าวและนาข้าวจริง
และ ได้มีโอกาสสัมผัสชีวิต และ เห็นคุณค่าของชาวนา
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ.2023 ณ วัดบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งประเทศไทย บ.ทุ่งกว้าง จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ.2023 เวลา 08.00 น.
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)


บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนสมบูรณ์
ในโอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้ทำการสนทนา สอบถาม
และ พูดคุยกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษลูกวัดอย่างใกล้ชิด
ก่อนเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก
หลังพิธีฯ บิชอปลือชัยทำการเสก และ มอบสายประคำ
ให้เป็นที่ระลึกแก่บรรดาสัตบุรุษลูกวัด วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ.2023
วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนสมบูรณ์-หนองจอก อำเภอ เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ขอโมทนาคุณพระเจ้า ประทานพระพรอันอุดม ให้แก่ชุมชนแห่งความเชื่อนี้เสมอไป

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก
โดย​  คุณพ่อเปโตร​ วันฉลอง​ บุราณ​
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ.2023 เวลา 08.00 น.
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)