พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองพระเยซูเจ้า ทรงสำแดงพระวรกายรุ่งโรจน์ต่อหน้าอัครสาวก
โดย คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ประธานพิธี
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ค.ศ.2023 เวลา 08.00 น.
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

ฉลอง 75 ปี คณะพระมหาไถ่ในประเทศไทย เขตอีสานหนองคาย (1948-2023)
และ ฉลอง 25 ปี ชีวิตนักบวช คุณพ่อยอห์น พงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ , C.Ss.R.
เริ่มงานด้วยขวนแห่แม่พระ และ พระธาตุพระรูปแม่พระมารดานิจจานุเคราะห์
ต่อด้วยการถวายดอกไม้แด่พระรูปพระแม่
ก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี คุณพ่อเปโตร จิตตพล ปลั่งกลาง, C.Ss.R.
เจ้าคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
ร่วมกับ คุณพ่อฟิลิป เอกพล ไชยรา, C.Ss.R. และ คุณพ่อลอเรนซ์ ชาคริต มีคาพิทักษ์, C.Ss.R.
โอกาสนี้ ทางวัดได้รับเกียรติจากผู้มีเกียรติ
คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ อุปสังราชสังฆมณฑลอุดรธานี,
นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, หน่วยงานจากภาครัฐ วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง,
รองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตหนองคาย, บรรดาพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ
ซึ่งเดินมาร่วมในพิธี และ แสดงความยินดีทั้งจากทางใกล้ และ ทางใกล้ไกล
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.2023 ณ วัดนักบุญอัลฟอนโซ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

คณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุดรธานี,
พระอาจารย์ป้อม วัดสุวรรณนุธการาม ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี,
และ นายประวีณ ประพฤติชอบ คอเต็บมัสยิดอัลมุุบาร็อก จ.อุดรธานี
นำพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ และ ผู้มีจิตรศรัทธาร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปักดำทำนา”
โครงการพาน้อง "ดำนา" เพื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามวิถีอีสานสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความพอเพียง
ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก ผู้ใหญ่บ้านทุ่งโพธิ์, ทีมงานฝ่ายพัฒนาสังคม สังฆมณฑลอุดรธานี
ชมรมผู้สูงอายุจากบ้านโพนสูง, แผนกสตรี, เยาวชนจากวัดพระศรีชุมพาบาล, บ้านดอนหวาย,
วัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู, วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์
และ บรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 ณ พื้นที่บ้านทุ่งโพธิ์ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงาน "อุดรธานี หม่องนี่สำหรับทุกคน UDON FOR ALL"
มหกรรมตลาดนัดคุณธรรมและสันติภาพจังหวัดอุดรธานี
เพื่อยกระดับสู่จังหวัดคุณธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โดย จังหวัดอุดรธานีร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี, ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ องค์กรภาคีเครือข่าย
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ.2023 ณ ห้องประชุมธนกร ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)